• Doklasifikace budou probíhat dle rozpisu (v učebně dle domluvy s vyučujícím).
 • Požadavky k doklasifikacím budou konzultovány se zkoušejícím.
 • V případě absence žák (zák. zástupce) je povinen doručit škole ve lhůtě 3 dnů lékařské potvrzení s odůvodněním jeho neúčasti na doklasifikaci. V opačném případě bude žák hodnocen nedostatečně. Náhradní termín bude stanoven vyučujícím.
 • V jeden den je možné vykonat více doklasifikací.
 • Eknihovna2 / Bledschool (AJ, NJ, RJ) budou splněny do 20. 8. 2020.
 • 8. – 31. 8. – komisionální zkoušky

 

Termíny ústních zkoušek

24. 8. v 9. 00 h – Mgr. Bc. Brada – P, SP

24. 8. v 9. 00 h – Ing. Průcha CSc. – KS, E, ÚČ

24. 8. v 9. 00 h – Mgr. Florianová – M, TA

24. 8. v 11. 00 h – Mgr. Bc. Uxová – PA

24. 8. v 13. 00 h – Mgr. Zíbar – ICT

 

25. 8. v 9. 00 h – Bc. Jandl – M

25. 8. v 9. 00 h – Mgr. Grigová – Z, Nj

25. 8. v 9. 00 h – Mgr. Žemličková - Nj

25. 8. v 10. 00 h – Bc. Schinabek – AJ, KAJ

25. 8. v 10. 00 h – Bc. Kohoutová - AJ

Při vstupu do budovy  na konzultační  a třídnické hodiny žáci odevzdají  čestné prohlášení o neexistenci infekčního virového onemocnění, s sebou  2 roušky a sáček na jejich uložení, gumové latexové rukavice na výuku STV. Učitel žáky poučí o dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel.

Konzultační hodiny z STV

Od 9. 6. do 16. 6.  – konzultační hodiny z STV proběhnou v učebně STV. V případě účasti potvrdí žák svou osobní přítomnost do 4. 6. Bc. Gabrielovi na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 • 9. 6. – hodiny STV pro 1. A a 1. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 10. 6. - hodiny STV pro 2. A a 2. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 11. 6. - hodiny STV pro 3. A a 3. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 12. 6. - hodiny STV pro 1. A a 1. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 15. 6. - hodiny STV pro 2. A a 2. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 16. 6. - hodiny STV pro 3. A a 3. B od 8.00 h a od 10.00 h

Třídnické hodiny a konzultační hodiny z cizích jazyků  

Náplň třídnických hodin bude v kompetenci TU. Během těchto hodin si žáci vyklidí skříňky a odevzdají klíček třídnímu učiteli.

Konzultační hodiny z cizích jazyků budou určeny žákům k dokončení  BLDS (Eknihovna). Tito žáci se budou hlásit vyučujícím konkrétních cizích jazyků do 12. 6.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

18. 6. – třídnické hodiny od 8. 00 h

19. 6. – třídnické hodiny od 8. 00 h + konzultační hodiny z AJ, NJ, RJ od 10.00 h

22. 6. – třídnické hodiny od 8. 00 h + konzultační hodiny z AJ, NJ, RJ od 10.00 h, uzavření klasifikace

24. 6. – předávání maturitních vysvědčení

26. 6. – závěr školního roku,  předávání  ročníkových  vysvědčení po skupinách.

 • Při vstupu do budovy je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistujících příznacích virového onemocnění podepsané zletilým žákem (ke stažení na webových stránkách školy).
 • U praktické a didaktické části MZ není povolen vstup jiným osobám než žákům konající MZ.
 • V budově školy je nutné dodržovat hygienická opatření (nošení roušek v celé budově školy, během celého dne využívání desinfekčních prostředků, pohybovat se v určených prostorách školy).

Didaktické testy

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat zasedací pořádek (jeden žák v lavici).
 • Žák z rizikových skupin zaujme místo nejdále od dveří, pokud možno u okna.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během písemné práce určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Praktické zkoušky u oboru BPČ

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během praktické zkoušky u oboru BPČ určuje předseda maturitní komise.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • Jednorázové latexové rukavice.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Pro druhou část praktické zkoušky (modelová situace) bude k dispozici pouze jeden figurant z řad žáků.

Praktické zkoušky u oboru VSČ

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během praktické zkoušky u oboru VSČ určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Jednorázové latexové rukavice.

Ústní zkoušky

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 1.5
 • Užití roušky během ústní zkoušky určuje předseda zkušební maturitní komise.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Jednorázové latexové rukavice.

Pokyny k nepovinným konzultacím od 25. 5. do 26. 5. 2020 pro maturitní ročníky

 

Vzhledem k bezpečnostním nařízením vlády se budou konzultační hodiny konat v max. počtu 15 žáků ve skupině ve stanových třídách. 

Za povinnost žáka maturitních ročníků je nutnost kontaktovat vyučujícího daného maturitního předmětu, potvrdit emailem den a hodinu osobní účasti na konzultaci dle přiloženého rozvrhu a to nejpozději do pátku 22.5.2020 do 12hod.

 

 • Ing. Karel Průcha – předmět: ekonomika, účetnictví           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová – právo                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Radka Florianová – cvičení z matematiky                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Petr Gabriel – speciální tělesná výchova                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Alena Grigová – konver. z německého jazyku              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Andrea Nagyová – český jazyk                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Olga Sedláčková -  konver. z ruského jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Filip Schinabek – konver. z anglického jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Václavová – kriminalistika, bez. příprava              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Bc. Brada Jakub -  sociální politika                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnostní podmínky:

 • Při vstupu do budovy BPA odevzdat ve vrátnici školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným  zástupcem nebo zletilým žákem (ke stažení na našich web. stránkách školy).
 • S sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použitých roušek.
 • Povinnost nošení roušky v celé budově školy.
 • Šatny nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.
 • Stravování nebude zajištěno.
 • Konzultace budou probíhat v předem stanovených učebnách.

Rozvrh konzultací 25. 5. 2020 - 26. 5. 2020

 

[MŠMT] Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

PDF view

 

 

Jmenování zkušební maturitní komise pro školní rok 2019/2020 - jaro

 

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B, 3. DIS:           Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                             Mgr. Olga Sedláčková

 

Předseda maturitní komise 4. PA:                            Ing. Jana Vašíčková

Místopředseda maturitní komise:                             Mgr. Alena Grigová

 

Třídní učitel 4. A, 4. PA:                                         Mgr. Radka Florianová

Třídní učitel 4. B:                                                   Mgr. Lukáš Mencl

Třídní učitel 3. DIS:                                                Mgr. Lukáš Mencl

 

Zkoušející, přísedící:

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS)  Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B)             Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)          Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. A, 4. PA)                     Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS)           Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS)  Mgr. Václavová, PhDr. Vlček
 • STV (4. A, 4. B)                    Bc. Gabriel, p. Knížek
 • STV (3. DIS)                         p. Knížek, Bc. Gabriel
 • PR, PA (4. PA)                      Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Uxová
 • SP, E/Ú (4. PA)                     Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

                                  

Hodnotitelé písemných praktických maturitních zkoušek z Právní administrativy a Účetnictví pro 4. PA: Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

 

Dodatek ke jmenování  zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušky jaro 2020

28.5. – 29.5.2020

Zkoušející, přísedící:        

STV (4. A, 4. B)                     Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Václav Laštovka 

                                                   

10.6. – 11.6. 2020

Zkoušející, přísedící:

Krim, BP (4. A, 4. B)             Mgr. Václavová, Bc. Beníšek

 

16.6. 2020

Zkoušející, přísedící:

PR (4. A, 4. B)                     Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. et Mgr. Václav Laštovka

 

Jmenování Jaro 2020            Dodatek k jmenování Jaro 2020

PDF view                         PDF view

                                                          

Pokyny k nepovinným konzultacím od 18. 5. do 21. 5. 2020 pro maturitní ročníky

 

Vzhledem k bezpečnostním nařízením vlády se budou konzultační hodiny konat v max. počtu 15 žáků ve skupině ve stanových třídách. 

Za povinnost žáka maturitních ročníků je nutnost kontaktovat vyučujícího daného maturitního předmětu, potvrdit emailem den a hodinu osobní účasti na konzultaci dle přiloženého rozvrhu.

 

 • Ing. Karel Průcha – předmět: ekonomika, účetnictví           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová – právo                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Radka Florianová – cvičení z matematiky                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Petr Gabriel – speciální tělesná výchova                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Alena Grigová – konver. z německého jazyku              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Andrea Nagyová – český jazyk                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Olga Sedláčková -  konver. z ruského jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Filip Schinabek – konver. z anglického jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Václavová – kriminalistika, bez. příprava              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Bc. Brada Jakub -  sociální politika                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnostní podmínky:

 • Při vstupu do budovy BPA odevzdat ve vrátnici školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným  zástupcem nebo zletilým žákem (ke stažení na našich web. stránkách školy).
 • S sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použitých roušek.
 • Povinnost nošení roušky v celé budově školy.
 • Šatny nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.
 • Stravování nebude zajištěno.
 • Konzultace budou probíhat v předem stanovených učebnách.

Rozvrh konzultací 18. 5. 2020 - 21. 5. 2020

 

[MŠMT] Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

PDF view

 

 

Termíny praktických a ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

28.5. – 29. 5. 2020 - praktická maturitní zkouška ze Speciální tělesné výchovy oboru:

 • Bezpečnostně právní činnost

 

29.5. 2020 – praktická písemná maturitní zkouška oboru:

 • Veřejnosprávní činnost

 

9. 6. – 16. 6. 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky oborů:

 • Bezpečnostně právní činnost
 • Veřejnosprávní činnost

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky školního roku 2019/2020

 

 1.  Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.
 2.  V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky.
 3.  Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonal všechny části dané zkoušky.
 4.  Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
 1. 1 – výborný
 2. 2 - chvalitebný
 3. 3 – dobrý
 4. 4 – dostatečný
 5. 5 – nedostatečný

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

 1.  Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal.
 2.  Žák vykoná zkoušku nebo její část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).
 3.  Při nejasném výsledku (hodnocení) zkoušky nebo její části hlasuje zkušební maturitní komise o konečném klasifikačním stupni.

Pokyny k nepovinným konzultacím od 11. 5. do 15. 5. 2020 pro maturitní ročníky

 

Vzhledem k bezpečnostním nařízením vlády se budou konzultační hodiny konat v max. počtu 15 žáků ve skupině ve stanových třídách. 

Za povinnost žáka maturitních ročníků je nutnost kontaktovat vyučujícího daného maturitního předmětu, potvrdit emailem den a hodinu osobní účasti na konzultaci dle přiloženého rozvrhu, nejdéle do středy 6. 5. 2020 18.00 hodin.

 

 • Ing. Karel Průcha – předmět: ekonomika, účetnictví           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová – právo                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Radka Florianová – cvičení z matematiky                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Petr Gabriel – speciální tělesná výchova                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Alena Grigová – konver. z německého jazyku              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Andrea Nagyová – český jazyk                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Olga Sedláčková -  konver. z ruského jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Filip Schinabek – konver. z anglického jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Václavová – kriminalistika, bez. příprava              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Bc. Brada Jakub -  sociální politika                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnostní podmínky:

 • Při vstupu do budovy BPA odevzdat ve vrátnici školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným  zástupcem nebo zletilým žákem (ke stažení na našich web. stránkách školy).
 • S sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použitých roušek.
 • Povinnost nošení roušky v celé budově školy.
 • Šatny nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.
 • Stravování nebude zajištěno.
 • Konzultace budou probíhat v předem stanovených učebnách.

Rozvrh konzultací

PDF view

[MŠMT] Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

PDF view

 

 

Na základě rozhodnutí vlády je nutné při vstupu do budovy školy odevzdat na vrátnici čestné prohlášení (přiloženo pod textem) vlastnoručně podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.

 

PDF view

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Základní principy hodnocení žáků:

 1. Spravedlivě hodnotit žáka s ohledem na individuální podmínky domácí přípravy a vzdělávání na dálku.
 2. Soustředit se v průběhu výuky na zpětnou vazbu.
 3. Řešit sporné situace vždy ve prospěch žáků.
 4. Respektovat vzhledem k současné situaci nenaplnění všech výstupů dle školního vzdělávacího plánu.
 5. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k odlišným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí školního roku neměla být horší než předchozí pololetí.

Změny oproti pravidlům stanovených ve Školním řádu BPA Plzeň (týká se pouze II. pololetí 2019/2020):

 • minimální stanovený počet známek nutný pro uzavření závěrečného hodnocení není stanoven,
 • při absenci žáků vyšší než 30 % nebudou vyžadovány doplňující zkoušky pro závěrečné hodnocení.

Splnění všech zadaných úkolů v elektronické vzdělávací aplikaci pro cizí jazyky zůstává podmínkou pro uzavření předmětu (anglický jazyk, ruský jazyk, německý jazyk). 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

 • podklady pro hodnocení získané v období osobní přítomnosti žáka ve škole (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro takové vzdělávání odpovídající podmínky,
 • podpůrně také z hodnocení výsledků žáka za první pololetí 2019/2020.

 

Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce:

Všichni tito žáci budou za druhé pololetí hodnoceni dle výše uvedených pravidel (známkou).
  

Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen (a)“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl (a)“. 

Tato specifická pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

 

PDF view

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout