Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., plně odpovídá požadavkům na vzdělávání stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra. Poskytuje středoškolské odborné vzdělání s maturitní zkouškou bezpečnostně právního a sociálně právního zaměření.

Způsob, kvalita výuky a individuální přístup, který škola poskytuje, jsou předpokladem pro další rozvoj a vzdělávání studentů na vysokých školách. Moderní a inovativní forma výuky využívá vlastní interaktivní výukové programy JOKRYS a BLEDSCHOOL, které spojují požadavky moderní výuky a současné legislativy.

 

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01:

odborné předměty: Právo, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Speciální tělesná výchova, Kriminologie, Kynologie, Aplikovaná psychologie.

V průběhu studia absolvují studenti adaptační, branný, horolezecký, lyžařský a střelecký kurz.

Maturitní zkouška:

  • Státní část
  • Profilová část: Právo, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Speciální tělesná výchova (praktická část)

Uplatnění: Studenti se připravují k uplatnění zejména pro práci v resortech: Policie ČR, Armáda ČR, Vězeňská služba, obecní policie, justice, soukromé bezpečnostní služby.

 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01:

odborné předměty: Právo, Právní administrativa, Sociální politika, Ekonomika a účetnictví, ICT, Katastrální správa, Jazykové praktikum.

V průběhu studia absolvují studenti adaptační a turistický kurz.

Maturitní zkouška:

  • Státní část
  • Profilová část: Právo a právní administrativa (praktická část), katastrální správa a realitní činnost nebo sociální politika, účetnictví a ekonomika (praktická část)

Uplatnění: u institucí státní správy a samosprávy (katastrální úřady, realitní kanceláře, obecní a krajské úřady, oblasti justice, advokátní kanceláře), institucí Evropské unie a dalších soukromých subjektů v oblasti veřejné správy.

Přijímací řízení společné pro oba obory:

přijímací řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk a Matematika (termíny budou upřesněny na webových stránkách školy).

Součástí přijímacího řízení pro obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost je kondiční test (člunkový běh 4 × 10 m, skok daleký z místa, shyby, sed-leh 1 minuta, Jacíkův test).

Praxe během studia: studenti obou oborů absolvují v průběhu studia odbornou praxi v délce 20 dnů se zaměřením na požadavky daného oboru vzdělávání.

Aktuality

Prázdninový provoz sekretariátu

Provoz sekretariátu školy v období od 8. 7. 2019 do 23. 8. 2019 pouze po telefonické domluvě.

Vyhlášení termínů praktických a ústních zkoušek...

+ více

Jmenování zkušební komise MZ podzim 2019

+ více
Archiv aktualit ->

© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola