písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury

19. 4. 2021 od 8. 00 h

 

písemné maturitní práce z anglického a německého jazyka

20. 4. 2021 od 8. 00 h

Jmenování zkušební maturitní komise Jaro 2021

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B, 3. DIS:

Mgr. Bc. Jiří Herda

 

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Radka Florianová

 

Předseda maturitní komise 4. PA:

Mgr. Hana Tesařová

 

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Alena Grigová

 

Třídní učitel 4. A, 4. PA:

Mgr. Andrea Nagyová

 

Třídní učitel 4. B:

Mgr. Olga Sedláčková

 

Třídní učitel 3. DIS:

Mgr. Olga Sedláčková

 

Zkoušející, přísedící:

                                   

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) - Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. A, 4. PA) - Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Michaela Hájková, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Václavová, Bc. Beníšek
 • STV (4. A, 4. B) - Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Laštovka
 • PR, PA (4. PA) - Mgr. Michaela Hájková, Mgr. Bc. Uxová
 • SP, E/Ú (4. PA) - Mgr. Michaela Hájková, Ing. Průcha CSc.

 

Hodnotitel písemných prací z anglického jazyka

Bc. Schinabek

Hodnotitel písemných prací z německého jazyka

Mgr. Žemličková

Hodnotitel písemných prací z českého jazyka a literatury

Mgr. Nagyová

                                   

Hodnotitelé písemných praktických maturitních zkoušek z Právní administrativy a Účetnictví pro 4. PA:

Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

 

Žádost o vykonání nepovinných maturitních zkoušek

ke stazeni 2

Informace k termínům Maturitních zkoušek

blizsi info

                                                           

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.
 
Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří
 
 • byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021
 • konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č.135/2020Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci).

U těchto žáků, kteří nebudou konat písemnou práci, bude výsledná známka odrážet 100 % hodnocení ústní zkoušky, na rozdíl od žáků, kteří písemnou práci konat budou.

Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.

 

Pro bližší informace k vyhlášeným termínům

blizsi info

PDF view

Dne 12.února 2021 proběhne již tradiční online festival středních škol Plzeňského kraje určený hlavně žákům 8. a 9. tříd základních škol, ale i jejich rodičům nebo pedagogům, jehož součástí bude i BPA Plzeň.
Opět budou návštěvníkům k dispozici online schůzky se zástupci škol a online kariérové poradenství.
Dále na webu mohou návštěvníci využít festivalovou kartu jako pomocníka při rozhodování a řadu užitečných materiálů v sekci Kariérové poradenství.
Na YouTube kanále Posviť si na budoucnost navíc najdou množství videí o středních školách a záznam živého vysílání z prvního festivalového dne, který se konal v listopadu.

Facebook event "Festivalový den"Facebook_event

Youtube kanál Posviť si na budoucnost youtube logo

webové stránky posviť si na budoucnost zarovka web

2020

 • 14. 11. 2020 - 10:00 - 13:30 h. Prezentace s informacemi o studijních oborech - začátek vždy v 10:00 h a ve 12:00 h. Přijímací zkoušky nanečisto pro obor BPČ od 11:00 h. TERMÍN ZRUŠEN
 • 14. 12. 2020 - 10:00 - 14:30 h. Prezentace s informacemi o studijních oborech - začátek vždy v 10:00 h a ve 13:00 h. ON-LINE - JIŽ PROBĚHLO

2021

 • 14. 01. 2021 - 13:00 - 14:30 h. Prezentace s informacemi o studijních oborech - začátek ve 13:00 h. ON-LINE - JIŽ PROBĚHLO
 • 06. 02. 2021 - 10:00 - 13:00 h. Prezentace s informacemi o studijních oborech - začátek v 10:00 h. ON-LINE NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 14.11.2020 - JIŽ PROBĚHLO

 

Festival "Posviť si na budoucnost" - prezentace středních škol:

Dne 12.února 2021 proběhne již tradiční online festival středních škol Plzeňského kraje určený hlavně žákům 8. a 9. tříd základních škol, ale i jejich rodičům nebo pedagogům, jehož součástí bude i BPA Plzeň.

blizsi info

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. ¨

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

 1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 3. žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 4. praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 5. individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 6. konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitní zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

Vážená studentko, studente

Na základě zákona č. 179/2006 (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Vám nabízíme složení zkoušky profesní kvalifikace strážný. Její úspěšné absolvování je oceněno certifikátem opravňující majitele vykonávat profesi bezpečnostního pracovníka – strážný v rámci EU.  Zkouška je komisionální a skládá se z:

a) písemného testu (obsahuje 30 otázek, kde 6 může být chybných) Test je nutná podmínka k připuštění k ústní zkoušce

b) ústní zkoušky, která má dvě části, teorii a praxi

Poplatek za zkoušku je 1000,-/ osobu. V případě zájmu o konzultace (cca 2 hod.) je příplatek za doškolení 500,-/ osobu.

Případní zájemci, kteří dovršili 18 let, se mohou přihlásit v sekretariátu školy. Na základě podaných přihlášek, bude vypsán termín a místo konzultací na zkoušku. Minimální počet uchazečů v kurzu je 8 osob.

S pozdravem   Ing. K. Průcha, CSc.

Č. t. 603287869, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 s účinností od 21. do 23. 12. 2020 (výňatek)

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

 1. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020  do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol,  konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol  s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu  a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém  vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém  vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení  s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní  přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků  s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů …

 


Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády

 

Od pondělí 7. prosince 2020 je na základě rozhodnutí vlády ze dne 29. 11. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků na středních školách.

I., II., III. ročník – rotační výuka

 • 7. – 11. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA
  • třídy I. B, II. B, III. B budou vzdělávány distančně
   
 • 14. – 18. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. B, II. B, III. B
  • třídy I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA budou vzdělávány distančně

IV. ročník (A, PA, B) – prezenční výuka dle aktuálního rozvrhu

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola