zkoušky probíhají ve 4. nadpodlaží 

  • Právo – 30. 8. od 9. 00 – učebna 2. A (bývalá 1. A)Právo – 30. 8. od 9. 00 – učebna 2. A (bývalá 1. A)
  • Ruský jazyk – 30. 8. od 9. 00 – učebna 3. A (bývalá 2. A)
  • Katastrální správa – 30. 8. od 12. 00 – učebna 2. A (bývalá 1. A)
  • Biologie a ekologie – 31. 8. od 9. 00 – učebna 2. A (bývalá 1. A)
  • Sociální politika – 31. 8. od 9. 30 h – učebna 2. A (bývalá 1. A)

Pokud se žák zkoušky nemůže zúčastnit, musí se do 3 dnů omluvit a předložit lékařské potvrzení.

Žáci 4. ročníku musí mít vykonané komisionální zkoušky do 31. 8., jinak nemohou konat didaktickétesty!!!

Vyhlášení termínů profilových maturitních zkoušek-podzim 2023

7 . 9 . 2023 písemné práce z cizích jazyků (anglický, ruský) (termín může být v srpnu změněn z důvodu zveřejnění jednotného zkušebního schématu didaktických testů Cermatem)

12. 9 . 13. 9 . 2023 profilové ústní zkoušky oboru Bezpečnostně právní činnost

 

Jmenování zkušební maturitní komisepro školní rok 2022/2023 - podzim

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B:                       Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                              Mgr. Radka Florianová

Třídní učitel 4. A, 4. PA:                                 

Mgr. Bc. Eva Uxová

Třídní učitel 4. B:                                    

Mgr. Jana Václavová

   
Zkoušející, přísedící:  

                                    ČJ (4. A, 4. B)             

Mgr. Soukupová, Mgr. Krivánková

                                    AJ (4. A, 4. B)             

Bc. Kohoutová, Mgr. Chejlava

                                    RJ (4. A, 4. B)             

Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová

                                    PR (4. A, 4. B)             

Mgr. Bc. Brada, Mrg. Bc. Uxová

                                    Krim, BP (4. A, 4. B) 

                                     

Mgr. Václavová, Bc. Beníšek

Hodnotitel písemných prací z anglického jazyka:

Bc. Kohoutová, Mgr. Chejlava

 

PDF view     PDF view

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2022/2023

Přihlásit se je možné v termínu 12. 6. - 23. 6. 2023 u zástukyně ředitele

Termín je nutné předem si dohodnout na tel. čísle 722 903 619.

1. termín 6.6.2023 od 15.00 hodin

2. termín 8.6.2023 od 15.00 hodin

 

Upozorňujeme že přítomnost zákonného zástupce žáka je nutná.

Pro více informací o kurzu prosím využijte záložku školní kurzy 

 

https://www.bpaplzen.cz/pro-zaky-a-rodice/skolni-kurzy

Veškeré informace naleznete v záložce školní kurzy (Informace pro žáky => školní kurzy) či na následujícím odkazu:

blizsi info

 

Jmenování zkušební maturitní komise

pro školní rok 2022/2023 - jaro

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B:                       Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                              Mgr. Radka Florianová

Předseda maturitní komise: 4. PA                             Mgr. Hana Tesařová

Místopředseda maturitní komise:                             Mgr. Alena Grigová

Třídní učitel 4. A, 4. PA:                                

Mgr. Bc. Eva Uxová

Třídní učitel 4. B:  

Mgr. Jana Václavová

   
Zkoušející, přísedící:  

                                    ČJ (4. A, 4. PA, 4. B) 

Mgr. Soukupová, Mgr. Krivánková

                                    AJ (4. A, 4. PA, 4. B) 

Bc. Kohoutová, Mgr. Chejlava

                                    RJ (4. A, 4. B)             

Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová

                                    PR (4. A, 4. B)             

Mgr. Bc. Brada, Mrg. Bc. Uxová

                                    Krim, BP (4. A, 4. B) 

Mgr. Václavová, Bc. Beníšek

                                    STV (4. A, 4. B)          

Ing. Knížková, Mgr. et Mgr. Václav Laštovka

                                   PR, PA  (4. PA)            

Mgr. Bc. Brada, Mgr. Bc. Uxová

                                    SP, E/Ú (4. PA)           

Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

 

Hodnotitel písemných prací z anglického jazyka:               

Bc. Kohoutová, Mgr. Chejlava

Hodnotitel písemných prací z ruského jazyka:                    

Mgr. Sedláčková Hodnotitel písemných prací z českého jazyka a literatury: Mgr. Soukupová

Hodnotitelé písemných praktických zkoušek z právní administrativy a účetnictví pro 4. PA:

Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

 

PDF view

Termín:10. 01. 2022

časové rozmezí: 10 : 00 - 14 : 30 h

Program:

  • Informace o studiu - 10 : 00 h a 12 : 00 h v učebně č. 211
  • Testy fyzické zdatnosti - 13 : 00 h učebna STV - přízemí

Výsledky:

č. uchazeče Jméno Příjmení Jacíkův test Shyby  Skok z místa Gym. Sestava Člunk. běh Celkem
1 A T 6 6 6 4 6 28  
2 F D 4 4 6 4 6 24  
3 P H 3 6 6 4 6 25  
4 L M 3 3 3 2 2 13  
5 D V 3 4 6 4 3 20  
6 V K 6 6 6 6 6 30  
7 J V 3 4 0 2 2 11  
8 F B 6 4 6 6 6 28  
9 D Š 4 6 0 4 4 18  
10 D R 6 6 3 4 6 25  
11 N S 3 6 3 4 4 20  
12 T H 3 6 6 3 4 22  
13 T J 6 4 4 3 6 23  
14 A O 3 4 6 2 0 15  
15 N N 6 6 6 4 4 26  
16 K D 3 4 4 3 0 14  
17 L M 6 6 6 6 6 30  
18 J K 4 6 6 4 6 26  
19 J V 4 4 6 3 0 17  
20 M K 6 6 6 4 4 26  
21 A V 6 6 6 6 6 30  
22 T Z 2 6 6 3 4 21  
23 S S 4 4 6 6 6 26  
24 N K 4 4 6 4 4 22  
25 J F 4 4 6 2 6 22  
26 V Č 6 4 6 2 4 22  
27 L H 2 4 6 4 6 22  
28 B K 4 4 6 4 6 24  
29 M T 4 4 6 4 6 24  
30 V F 6 6 6 6 6 30  
31 Z Z 6 6 6 6 4 28  
32 A T 4 6 6 6 6 28  
33 M S 0 0 0 0 0 0 NEODEVZDALA!
34 B Š 4 4 6 4 3 21  
35 K L 6 6 6 4 6 28  
36 J G 2 4 0 4 2 12  
37 J L 4 4 6 3 4 21  
38 V S 4 6 6 4 6 26  
39 L K 4 6 4 2 6 22  
40 A P 6 6 6 6 6 30  
41 V M 6 4 3 4 2 19  
42 D N 6 6 3 6 4 25  
43 CH P 3 6 6 3 0 18  
44 D Š 6 6 6 6 4 28  
45 M Ž 4 6 6 3 6 25  
46 M Š 3 6 3 4 0 16  
47 E M 4 4 6 3 6 23  
48 A D 6 6 6 4 6 28  
49 K H 4 6 6 4 4 24  
50 T Z 3 4 2 4 3 16  
51 E V 4 6 4 4 6 24  
52 A F           0 NEODEVZDALA!
53 N K 3 6 6 4 3 22  
54 J K 4 6 6 6 6 28  
55 L Č 6 4 6 6 6 28  
56 A L 6 6 6 6 4 28  
57 K B 6 6 6 6 6 30  
58 E V 6 6 2 4 6 24  
59 N K 4 4 6 3 4 21  
60 N J 3 4 3 2 4 16  
61 M P 3 4 6 4 2 19  
62 N K 6 6 6 6 6 30  
63 J Č 4 4 0 2 0 10  
64 D B 2 4 4 4 6 20  
65 T M 6 4 6 6 4 26  
66 E H 3 4 6 2 3 18  
67 V N 3 4 6 4 4 21  
68 L C 4 4 6 6 4 24  
69 K K 0 4 6 3 0 13  
70 P A 4 4 6 3 4 21  
71 N H 2 4 4 6 0 16  
72 G R 3 6 6 3 4 22  
73 N B 3 4 3 4 4 18  
74 N B 4 6 6 6 6 28  
75 D P 6 6 6 4 6 28  

Termín:10. 12. 2022

časové rozmezí: 10 : 00 - 14 : 30 h

Program:

  • Informace o studiu - 10 : 00 h a 12 : 00 h v učebně č. 211
  • Testy fyzické zdatnosti - 13 : 00 h učebna STV - přízemí

Výsledky:

    Fyzické testy - den otevřených dvěří  
DATUM: 10.12.2022              
č.uchazeče Jméno Příjmení Čl. běh Jacík Shyby Gym. sestava Skok daleký Celkem
1 A P 6 4 6 6 6 28
                 
2 T G 0 6 2 3 4 15
                 
3 J F 3 4 6 2 4 19
                 
4 L B 3 6 4 4 2 19
                 
5 B Š 3 4 6 4 4 21
                 
6 V K 3 4 6 2 3 18
                 
7 K B 2 4 6 3 6 21
                 
8 A D 3 4 6 6 6 25
                 
9 J D 4 4 6 3 3 20
                 
10 D R 4 4 2 4 6 20
                 
11 V K 4 4 6 4 4 22
                 
12 T H 2 6 4 3 3 18
                 
13 A B 2 4 6 4 3 19
                 
14 4 4 6 3 4 21
                 
15 N H 2 4 4 4 0 14
                 
16 N N 6 6 6 6 2 26
                 
17 M Š 2 6 3 4 0 15
                 
18 J K 4 4 6 6 4 24
                 
19 4 6 3 6 4 23
                 
20 N B 2 4 6 6 4 22
                 
21 V M 4 4 2 3 0 13
                 
22 N S 3 4 6 2 4 19
                 
23 N K 2 4 4 3 3 16
                 
24 J Š 2 4 6 2 0 14
                 
25 6 6 6 4 4 26
                 
26 L F 3 4 4 4 0 15
                 
27 B K 3 4 6 4 6 23
                 
28 E H 2 4 6 2 4 18
                 
29 Š P 6 6 6 4 6 28
                 
30 A V 6 6 6 6 6 30
                 
31 T Z 3 4 6 2 4 19
                 
32 M K 4 4 3 2 4 17
                 
33 L M 4 6 6 6 6 28
                 
34 K H 4 4 6 4 6 24
                 
35 F D 4 4 6 4 3 21
                 
36 A P 3 4 4 4 6 21
                 
37 V P 3 0 0 6 0 9
                 
38 J K 6 6 4 6 6 28
                 
39 E C 3 4 6 6 6 25
                 
40 A S 2 4 0 3 2 11
                 
41 M S 6 6 4 6 6 28
                 
42 H K 6 4 6 6 6 28
                 
43 P H 3 4 6 6 4 23
                 
44 L Š 3 6 6 6 4 25
                 
45 J T 3 4 6 3 6 22
                 
46 P C 3 6 6 6 6 27
                 
47 D P 3 6 6 3 4 22
                 
48 N B 3 4 4 4 6 21
                 
49 M K 3 4 6 6 6 25
                 
50 V S 0 0 0 0 0 0
                 
51 M T 3 4 3 6 6 22
                 
52 L L 2 6 6 6 4 24

Přihlašovánjí k jarnímu termínu maturitní zkoušky 2023 bude probíhat od 18. 11. 2022 do 1. 12. 2022. Přesný termín podání přihlášky je nutné dohodnout s Mgr. Florianovou na t. č. 722 903 619

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout