Jmenování zkušební maturitní komise pro školní rok 2019/2020 - jaro

 

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B, 3. DIS:           Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                             Mgr. Olga Sedláčková

 

Předseda maturitní komise 4. PA:                            Ing. Jana Vašíčková

Místopředseda maturitní komise:                             Mgr. Alena Grigová

 

Třídní učitel 4. A, 4. PA:                                         Mgr. Radka Florianová

Třídní učitel 4. B:                                                   Mgr. Lukáš Mencl

Třídní učitel 3. DIS:                                                Mgr. Lukáš Mencl

 

Zkoušející, přísedící:

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS)  Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B)             Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)          Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. A, 4. PA)                     Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS)           Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS)  Mgr. Václavová, PhDr. Vlček
 • STV (4. A, 4. B)                    Bc. Gabriel, p. Knížek
 • STV (3. DIS)                         p. Knížek, Bc. Gabriel
 • PR, PA (4. PA)                      Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Uxová
 • SP, E/Ú (4. PA)                     Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

                                  

Hodnotitelé písemných praktických maturitních zkoušek z Právní administrativy a Účetnictví pro 4. PA: Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

 

Dodatek ke jmenování  zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušky jaro 2020

28.5. – 29.5.2020

Zkoušející, přísedící:        

STV (4. A, 4. B)                     Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Václav Laštovka 

                                                   

10.6. – 11.6. 2020

Zkoušející, přísedící:

Krim, BP (4. A, 4. B)             Mgr. Václavová, Bc. Beníšek

 

16.6. 2020

Zkoušející, přísedící:

PR (4. A, 4. B)                     Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. et Mgr. Václav Laštovka

 

Jmenování Jaro 2020            Dodatek k jmenování Jaro 2020

PDF view                         PDF view

                                                          

Pokyny k nepovinným konzultacím od 18. 5. do 21. 5. 2020 pro maturitní ročníky

 

Vzhledem k bezpečnostním nařízením vlády se budou konzultační hodiny konat v max. počtu 15 žáků ve skupině ve stanových třídách. 

Za povinnost žáka maturitních ročníků je nutnost kontaktovat vyučujícího daného maturitního předmětu, potvrdit emailem den a hodinu osobní účasti na konzultaci dle přiloženého rozvrhu.

 

 • Ing. Karel Průcha – předmět: ekonomika, účetnictví           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová – právo                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Radka Florianová – cvičení z matematiky                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Petr Gabriel – speciální tělesná výchova                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Alena Grigová – konver. z německého jazyku              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Andrea Nagyová – český jazyk                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Olga Sedláčková -  konver. z ruského jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Filip Schinabek – konver. z anglického jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Václavová – kriminalistika, bez. příprava              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Bc. Brada Jakub -  sociální politika                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnostní podmínky:

 • Při vstupu do budovy BPA odevzdat ve vrátnici školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným  zástupcem nebo zletilým žákem (ke stažení na našich web. stránkách školy).
 • S sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použitých roušek.
 • Povinnost nošení roušky v celé budově školy.
 • Šatny nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.
 • Stravování nebude zajištěno.
 • Konzultace budou probíhat v předem stanovených učebnách.

Rozvrh konzultací 18. 5. 2020 - 21. 5. 2020

 

[MŠMT] Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

PDF view

 

 

Termíny praktických a ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

28.5. – 29. 5. 2020 - praktická maturitní zkouška ze Speciální tělesné výchovy oboru:

 • Bezpečnostně právní činnost

 

29.5. 2020 – praktická písemná maturitní zkouška oboru:

 • Veřejnosprávní činnost

 

9. 6. – 16. 6. 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky oborů:

 • Bezpečnostně právní činnost
 • Veřejnosprávní činnost

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky školního roku 2019/2020

 

 1.  Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.
 2.  V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky.
 3.  Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonal všechny části dané zkoušky.
 4.  Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
 1. 1 – výborný
 2. 2 - chvalitebný
 3. 3 – dobrý
 4. 4 – dostatečný
 5. 5 – nedostatečný

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

 1.  Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal.
 2.  Žák vykoná zkoušku nebo její část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).
 3.  Při nejasném výsledku (hodnocení) zkoušky nebo její části hlasuje zkušební maturitní komise o konečném klasifikačním stupni.

Pokyny k nepovinným konzultacím od 11. 5. do 15. 5. 2020 pro maturitní ročníky

 

Vzhledem k bezpečnostním nařízením vlády se budou konzultační hodiny konat v max. počtu 15 žáků ve skupině ve stanových třídách. 

Za povinnost žáka maturitních ročníků je nutnost kontaktovat vyučujícího daného maturitního předmětu, potvrdit emailem den a hodinu osobní účasti na konzultaci dle přiloženého rozvrhu, nejdéle do středy 6. 5. 2020 18.00 hodin.

 

 • Ing. Karel Průcha – předmět: ekonomika, účetnictví           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová – právo                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Radka Florianová – cvičení z matematiky                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Petr Gabriel – speciální tělesná výchova                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Alena Grigová – konver. z německého jazyku              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Andrea Nagyová – český jazyk                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Olga Sedláčková -  konver. z ruského jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Filip Schinabek – konver. z anglického jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Václavová – kriminalistika, bez. příprava              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Bc. Brada Jakub -  sociální politika                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnostní podmínky:

 • Při vstupu do budovy BPA odevzdat ve vrátnici školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným  zástupcem nebo zletilým žákem (ke stažení na našich web. stránkách školy).
 • S sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použitých roušek.
 • Povinnost nošení roušky v celé budově školy.
 • Šatny nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.
 • Stravování nebude zajištěno.
 • Konzultace budou probíhat v předem stanovených učebnách.

Rozvrh konzultací

PDF view

[MŠMT] Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

PDF view

 

 

Na základě rozhodnutí vlády je nutné při vstupu do budovy školy odevzdat na vrátnici čestné prohlášení (přiloženo pod textem) vlastnoručně podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.

 

PDF view

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Základní principy hodnocení žáků:

 1. Spravedlivě hodnotit žáka s ohledem na individuální podmínky domácí přípravy a vzdělávání na dálku.
 2. Soustředit se v průběhu výuky na zpětnou vazbu.
 3. Řešit sporné situace vždy ve prospěch žáků.
 4. Respektovat vzhledem k současné situaci nenaplnění všech výstupů dle školního vzdělávacího plánu.
 5. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k odlišným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí školního roku neměla být horší než předchozí pololetí.

Změny oproti pravidlům stanovených ve Školním řádu BPA Plzeň (týká se pouze II. pololetí 2019/2020):

 • minimální stanovený počet známek nutný pro uzavření závěrečného hodnocení není stanoven,
 • při absenci žáků vyšší než 30 % nebudou vyžadovány doplňující zkoušky pro závěrečné hodnocení.

Splnění všech zadaných úkolů v elektronické vzdělávací aplikaci pro cizí jazyky zůstává podmínkou pro uzavření předmětu (anglický jazyk, ruský jazyk, německý jazyk). 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

 • podklady pro hodnocení získané v období osobní přítomnosti žáka ve škole (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro takové vzdělávání odpovídající podmínky,
 • podpůrně také z hodnocení výsledků žáka za první pololetí 2019/2020.

 

Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce:

Všichni tito žáci budou za druhé pololetí hodnoceni dle výše uvedených pravidel (známkou).
  

Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen (a)“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl (a)“. 

Tato specifická pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

 

PDF view

V minulých dnech se na MŠMT obrátila celá řada rodičů s otázkami ohledně MZ a PŘ. Několik odpovědí naleznete níže uvedeném odkazu..

 

Postup škol a stanoviska MŠMT: blizsi info

Informace pro žáky SŠ od společnosti ISIC


Společnost ISIC se rozhodla dočasně poskytnout žákům SŠ alternativní možnost objednávky prodloužení platnosti průkazů, prostřednictvím webových stránek www.isic.cz.

 • Žák si revalidační známku sám objedná, zaplatí a bude mu zaslána na jeho adresu.
 • Žák potřebuje jen potvrzení o studiu (elektronicky), které získá u asistentky ředitele školy.

Jeho průkaz bude v databázi prodloužen společností ISIC.


Možnost objednávky revalidační známky je již spuštěna od 31. 3. do odvolání a v případě zájmu můžete nahlédnout na www.isic.cz/prodlouzeni.

 

PDF view

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s aktuální situací v ČR a nařízením vlády o zákazu přítomnosti žáků ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ a vysokých škol ve školách podávám tímto své stanovisko ve věci povinnosti rodičů/žáků hradit školné, k němuž se na základě smlouvy o studiu zavázali.

Poskytování vzdělávání nebylo, není a nebude zrušeno předmětným nařízením vlády a každá škola (bez rozdílu zřizovatele) tak i nadále poskytuje vzdělávání, k němuž se dle smlouvy zavázala, nebo je dle zákona povinna. Skutečnost, že je nyní zakázána osobní účast žáků ve školách, nemění nic na skutečnosti, že vzdělávání je i nadále poskytováno, a to jinou formou, tedy např. přes e-maily, E – knihovna, vytvoření virtuálních tříd nebo jiné dálkové přístupy apod. a že žák je i nadále žákem naší školy. Současně návazně na další řešení situace, která nyní není zřejmá a odvíjí se od dalších nařízení MŠMT, přichází v úvahu následné přezkušování z učiva, které je žákům zadáváno v rámci samostudia, či jiné formy ověření plnění RVP a ŠVP.

Pedagogičtí pracovníci i nadále vykonávají svou činnost, byť v jiném, než běžném režimu.

Na osobní nepřítomnost žáků ve škole nařízené vládou je nutno nahlížet shodně jako na osobní nepřítomnost žáka např. v době nemoci, či dovolené, pro kterou se aktuálně neúčastní osobně výuky, neznamená to však, že by jeho vzdělávání bylo ukončeno.

Děkuji za pochopení a trpělivost

 

Mgr. Václav Laštovka

ředitel školy

 

PDF view

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout