Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.,(dále jako „usnesení vlády“). Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Zákaz tedy platí též pro praktické školy jednoleté a dvouleté. Tento zákaz se nevztahuje na

 • školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
 • praktické vyučování a praktickou přípravu žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických
  zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
 • Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům
  škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky
  jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s
  výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona a
  žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
  kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy. Zakazuje se škola v přírodě.
 • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a
  klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
  vzdělávání.
 • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských
  škol.
 • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je nadále realizována bez
  omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola