1. Používání roušek (jiných ochranných pomůcek dýchacích cest) ve všech prostorách školy je povinné pro každého z přítomných (žáci, zaměstnanci). O nutnosti použití roušky ve vyučovacích hodinách STV, TV rozhoduje konkrétní vyučující. Z tohoto důvodu bude mít každý žák i zaměstnanec školy vždy k dispozici minimálně dvě roušky a igelitové sáčky pro jejich uschování. Každý z žáků bude mít dostatečné množství jednorázových papírových kapesníků, které v případě použití neprodleně vyhodí do odpadkového koše.
  2. Roušku (či jiný ochranný prostředek dýchacích cest) je nutné vždy používat tak, aby plně zakrývala současně ústa i nos – dle obrazového návodu v budově školy.
  3. Ihned po vstupu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce.
  4. Dezinfekci rukou je nutné provádět i před každým delším kontaktem s předměty nebo vybavením, které používá více žáků (klávesnice, myši, tělocvičné nářadí, vybavení v učebně STV, ICT atd.)
  5. Všechny osoby dodržují základní hygienické návyky, při kýchání je nezbytné zakrýt nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo celou paží.
  6. Žáci se budou k veškerému hygienickému vybavení (mýdla, dezinfekce, jednorázové ručníky) chovat šetrně a hospodárně. Porušení tohoto pravidla bude trestáno dle školního řádu.
  7. V době přestávek omezí žáci svůj pohyb na chodbách. Dle možností se budou snažit dodržovat mezi sebou odstupy, minimalizovat předávání jakýchkoli předmětů mezi sebou.
  8. Žákům je umožněno konzumovat obědy ve třídách. Před každým jídlem provede žák důkladnou dezinfekci rukou.
  9. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěny. Výjimkou budou jen alergická a chronická onemocnění (žák musí předložit potvrzení lékaře). Vzhledem k očekávanému nárůstu absence žáků bude pro 1. pololetí šk. roku 2020/2021 v případě vyšší absence než 25% (tolerovaná absence) v předmětech, bude posouzena individuálně třídním učitelem nebo ředitelem školy.
  10. Pokud jsou u žáka při pobytu ve škole nebo na školní akci zaznamenány příznaky infekčního onemocnění, je tento umístěndo izolace (v případě jeho zletilosti opouští budovu okamžitě). Povinností zákonných zástupců je v co nejkratší možné době zajistit žákovo převzetí. Tento postup platí i pro sportovní kurzy v Malých Svatoňovicích, odvoz nezletilého žáka opět zajišťují bez zbytečného odkladu zákonní zástupci, u zletilého žáka může toto řešit i jiná blízká osoba.

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout