Střední školy, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.

Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace).

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,
 • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.
 •  Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.
 •  Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.
 •  Praktické vyučování a praktická příprava nebude dočasně realizována, pokud to omezení na 20 žáků/studentů nebo pravidla pro příslušné provozy či činnosti v souladu se systémem PES aktuálně neumožňují.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu (např. obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost, Gymnázium se sportovní přípravou, obory vzdělání konzervatoře a Předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

V Plzni dne 20. 11. 2020

Mgr. Václav Laštovka

ředitel školy

PDF view

Maturitní zkoušky budou probíhat v souladu s podmínkami ukončování vzdělávání ve středních školách  vycházející z novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s pravidly, které vyhlásil ředitel školy 29. 10. 2020.

Informace pro žáky hlásící se k řádnému termínu MZ

 • Žáci si nejprve zkontrolují svoje identifikační údaje v Bakaláři potřebné k vyplnění přihlášky.
 • V případě nesprávných údajů kontaktují třídního učitele, který provede nápravu. Žák zodpovídá za správnost údajů v Bakaláři.
 • Žáci vyplní předběžnou přihlášku a zašlou ji do 11. 2020 třídnímu učiteli e-mailem.
 • Po zpřístupnění projektu MATURITA JARO 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce a shodující se s e-mailovou adresou v Bakaláři oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou e-mailem zpět třídnímu učiteli do 30. 11. 2020. Po návratu žáků do škol žák podepíše oficiální přihlášku.
 • Formulář i vzorové vyplnění přihlášky škola zveřejní na webových stránkách školy a v Bakaláři.

 

Informace pro žáky hlásící se k náhradnímu nebo opravnému termínu MZ

 • Žáci, kteří nekonali nebo neuspěli v některé části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka (DT, ÚZ), budou v jarním termínu MZ 2021 povinně konat písemné práce!
 • Žáci vyplní předběžnou přihlášku a zašlou ji do 11. 2020 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Po zpřístupnění projektu MATURITA JARO 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou do 30. 11. 2020 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Škola bude na webových stránkách informovat maturanty o zpřístupnění projektu (pravděpodobný termín 23. 11. 2020), dále bude maturant kontaktovat Mgr. Florianovou na telefonu 722 903 619 a sjedná si s ní schůzku.
 • Formulář i vzorové vyplnění přihlášky škola zveřejní na webových stránkách školy a v Bakaláři.

Přihlášky k MZ (editovatelné, předvyplněné dle oborů pro rok 2020/2021)

BPČ

ke stazeni 2

VSČ

ke stazeni 2

BS

ke stazeni 2

Čj. MSMT-39443/2020-3

30. října 2020


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, žáci,


s ohledem na současnou epidemiologickou situaci nebude realizována plánovaná odborná praxe u MP Plzeň (I. pololetí 2020/2021). Praxi se škola pokusí zajistit alternativním způsobem u Celní správy ČR a jednotlivých útvarů PČR v rámci realizací jednotlivých opatření.

Děkujeme všem za pochopení
Mgr. Václav Laštovka

Od 18.9.2020 je Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena povinnost v budově školy nosit roušky.Připomínáme, že žáci mají mít minimálně dvě roušky s sebou.

Upozorňujeme žáky, že v rámci GDPR jsou rozpisy na praktické a ústní maturitní zkoušky podzim 2020 vyvěšeny v budově školy - nástěnka ve 2. nadpodlaží (Informace).

(verze k 01. 09. 2020)

 1. Používání roušek v prostorách školy není v tuto chvíli povinné (dle doporučení MŠMT), tento stav se však může v závislosti na aktuální situaci v regionu i škole samotné změnit. Proto bude mít každý žák i zaměstnanec školy vždy k dispozici dvě roušky a igelitový sáček pro jejich uschování - odložení. Nezbytností je i dostatek jednorázových papírových kapesníků a osobní dezinfekční prostředek na ruce.
 1. Ihned po vstupu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce.
 1. Dezinfekci rukou je nutné provádět i před každým delším kontaktem s předměty a vybavením, které používá více žáků (klávesnice, myši, tělocvičné nářadí, vybavení pro STV apod).
 1. Všechny osoby dodržují základní hygienické návyky, při kýchání je nezbytné zakrýt nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo celou paží. Papírové kapesníky je nutné po použití ihned vyhodit do koše.
 1. Žáci se budou k veškerému hygienickému vybavení (mýdla, dezinfekce, jednorázové ručníky) chovat šetrně a hospodárně. Porušení tohoto pravidla bude trestáno dle školního řádu.
 1. V době přestávek omezí žáci svůj pohyb na chodbách. Dle možností se budou snažit dodržovat mezi sebou odstupy, minimalizovat předávání jakýchkoli předmětů mezi sebou.
 1. Žákům bude umožněno konzumovat obědy i ve třídách, stoly u školního bufetu budou v době přestávek k dispozici za dodržování hygienických pravidel. K obědům budou vydávány jednorázové příbory pracovníkem kantýny. Před každým jídlem provede žák důkladnou dezinfekci rukou.
 1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěny. Výjimkou budou jen alergická a chronická onemocnění, které je žák povinen doložit potvrzením praktického lékaře.
 1. Pokud jsou u žáka při pobytu ve škole nebo na školní akci zaznamenány příznaky infekčního onemocnění, je tento žák nebo skupina žáků umístěna do izolace (v případě jeho zletilosti opouští budovu okamžitě). Povinností zákonných zástupců je v co nejkratší možné době zajistit žákovo převzetí. Tento postup platí i pro sportovní soustředění v Malých Svatoňovicích, odvoz nezletilého žáky opět zajišťují bez zbytečného odkladu zákonní zástupci, u zletilého žáka může toto řešit i jiná blízká osoba.
 1. V případě vyhlášení karantény je žák povinen vzdělávat se distančním způsobem.

PDF view

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout