Čj. MSMT-39443/2020-3

30. října 2020


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, žáci,


s ohledem na současnou epidemiologickou situaci nebude realizována plánovaná odborná praxe u MP Plzeň (I. pololetí 2020/2021). Praxi se škola pokusí zajistit alternativním způsobem u Celní správy ČR a jednotlivých útvarů PČR v rámci realizací jednotlivých opatření.

Děkujeme všem za pochopení
Mgr. Václav Laštovka

Od 18.9.2020 je Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena povinnost v budově školy nosit roušky.Připomínáme, že žáci mají mít minimálně dvě roušky s sebou.

Upozorňujeme žáky, že v rámci GDPR jsou rozpisy na praktické a ústní maturitní zkoušky podzim 2020 vyvěšeny v budově školy - nástěnka ve 2. nadpodlaží (Informace).

(verze k 01. 09. 2020)

 1. Používání roušek v prostorách školy není v tuto chvíli povinné (dle doporučení MŠMT), tento stav se však může v závislosti na aktuální situaci v regionu i škole samotné změnit. Proto bude mít každý žák i zaměstnanec školy vždy k dispozici dvě roušky a igelitový sáček pro jejich uschování - odložení. Nezbytností je i dostatek jednorázových papírových kapesníků a osobní dezinfekční prostředek na ruce.
 1. Ihned po vstupu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce.
 1. Dezinfekci rukou je nutné provádět i před každým delším kontaktem s předměty a vybavením, které používá více žáků (klávesnice, myši, tělocvičné nářadí, vybavení pro STV apod).
 1. Všechny osoby dodržují základní hygienické návyky, při kýchání je nezbytné zakrýt nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo celou paží. Papírové kapesníky je nutné po použití ihned vyhodit do koše.
 1. Žáci se budou k veškerému hygienickému vybavení (mýdla, dezinfekce, jednorázové ručníky) chovat šetrně a hospodárně. Porušení tohoto pravidla bude trestáno dle školního řádu.
 1. V době přestávek omezí žáci svůj pohyb na chodbách. Dle možností se budou snažit dodržovat mezi sebou odstupy, minimalizovat předávání jakýchkoli předmětů mezi sebou.
 1. Žákům bude umožněno konzumovat obědy i ve třídách, stoly u školního bufetu budou v době přestávek k dispozici za dodržování hygienických pravidel. K obědům budou vydávány jednorázové příbory pracovníkem kantýny. Před každým jídlem provede žák důkladnou dezinfekci rukou.
 1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěny. Výjimkou budou jen alergická a chronická onemocnění, které je žák povinen doložit potvrzením praktického lékaře.
 1. Pokud jsou u žáka při pobytu ve škole nebo na školní akci zaznamenány příznaky infekčního onemocnění, je tento žák nebo skupina žáků umístěna do izolace (v případě jeho zletilosti opouští budovu okamžitě). Povinností zákonných zástupců je v co nejkratší možné době zajistit žákovo převzetí. Tento postup platí i pro sportovní soustředění v Malých Svatoňovicích, odvoz nezletilého žáky opět zajišťují bez zbytečného odkladu zákonní zástupci, u zletilého žáka může toto řešit i jiná blízká osoba.
 1. V případě vyhlášení karantény je žák povinen vzdělávat se distančním způsobem.

PDF view

10. 9. 2020 - praktická maturitní zkouška ze Speciální tělesné výchovy oborů:

- Bezpečnostně právní činnost

- Bezpečnostní služby

 

17. 9. – 18. 9. 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky oborů:

- Bezpečnostně právní činnost

- Veřejnosprávní činnost

- Bezpečnostní služby

Předseda maturitní komise 4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS:   Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                               Mgr. Alena Grigová

Třídní učitel:                                                             Mgr. Radka Florianová

Zkoušející, přísedící:

                                  

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B)            Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)         Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)         Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS)          Mgr. Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS) Mgr. Václavová, PhDr. Vlček
 • STV (4. A, 4. B, 3. DIS)        Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Laštovka
 • PR, PA(4. PA)                     Mgr. Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • SP, E/Ú (4. PA)                   Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2020 je možné u Mgr. Florianové v období 29. 6. - 3. 7.  a poté 22. 7. - 24. 7.

Termín je vždy nutné domluvit předem na telefoním čísle +420 722 903 619.

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout