S ohledem na stále přetrvávající epidemiologickou situaci a aktuální opatření vlády vzhledem ke COVID - 19 jsme nuceni 14. 11. 2020 zrušit den otevřených dveří na naší škole. Termín se pokusíme přesunout na měsíc únor.Děkuji všem potenciálním zájemcům o studium a jejich rodičům za pochopení.

ředitel školy
Mgr. Václav Laštovka

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola