Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru

 

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu je nutné potvrdit nejpozději do 23. 6. 2020 (nejpozději  do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn - 16. 6. 2020), odevzdáním zápisového lístku k rukám ředitele školy – Bezpečnostně právní akademie Plzeň, Tylova 18, 301 00 Plzeň.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Pozvánka k podpisu smlouvy - termíny podpisu smlouvy

 

Žádost o vydání nového rozhodnutí

ke stazeni 2

 

Z celkového počtu uchazečů nebylo přijato 72.

PŘIJATÍ UCHAZEČI PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

bodů celkem

1.

20204281

135

2

20204289

 

3

20204203

 

4

20204243

 

5

20204285

 

6

20204264

 

7

20204209

 

8

20204218

 

9

20204236

 

10

20204261

 

11

20204206

 

12

20204252

 

13.

20204250

 

14.

20204233

 

15.

20204238

 

16.

20204286

 

17.

20204271

 

18.

20204277

 

19.

20204224

 

20.

20204232

 

21.

20204293

 

22.

20204253

 

23.

20204287

 

24.

20204215

 

25.

20204217

 

26.

20204282

 

27.

20204288

 

28.

20204219

 

29.

20204272

 

30.

20204226

 

31.

20204244

 

32.

20204260

 

33.

20204227

 

34.

20204290

 

35.

20204213

 

36.

20204237

 

37.

20204270

 

38.

20204296

 

39.

20204210

 

40.

20204211

 

41.

20204239

 

42.

20204240

 

43.

20204265

 

44.

20204220

 

45.

20204204

 

46.

20204254

 

47.

20204248

72 

48.

20204298

 NEKONALI ZKOUŠKU

49.

20204257

NEKONALI ZKOUŠKU

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO

bodové hodnocení

1.

20204301

77

2

20204317

 

3

20204322

 

4

20204326

 

5

20204306

 

6

20204323

 

7

20204321

 

8

20204304

 

9

20204324

 

10

20204313

 

11

20204312

52

Při vstupu do budovy  na konzultační  a třídnické hodiny žáci odevzdají  čestné prohlášení o neexistenci infekčního virového onemocnění, s sebou  2 roušky a sáček na jejich uložení, gumové latexové rukavice na výuku STV. Učitel žáky poučí o dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel.

Konzultační hodiny z STV

Od 9. 6. do 16. 6.  – konzultační hodiny z STV proběhnou v učebně STV. V případě účasti potvrdí žák svou osobní přítomnost do 4. 6. Bc. Gabrielovi na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 • 9. 6. – hodiny STV pro 1. A a 1. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 10. 6. - hodiny STV pro 2. A a 2. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 11. 6. - hodiny STV pro 3. A a 3. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 12. 6. - hodiny STV pro 1. A a 1. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 15. 6. - hodiny STV pro 2. A a 2. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 16. 6. - hodiny STV pro 3. A a 3. B od 8.00 h a od 10.00 h

Třídnické hodiny a konzultační hodiny z cizích jazyků  

Náplň třídnických hodin bude v kompetenci TU. Během těchto hodin si žáci vyklidí skříňky a odevzdají klíček třídnímu učiteli.

Konzultační hodiny z cizích jazyků budou určeny žákům k dokončení  BLDS (Eknihovna). Tito žáci se budou hlásit vyučujícím konkrétních cizích jazyků do 12. 6.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

18. 6. – třídnické hodiny od 8. 00 h

19. 6. – třídnické hodiny od 8. 00 h + konzultační hodiny z AJ, NJ, RJ od 10.00 h

22. 6. – třídnické hodiny od 8. 00 h + konzultační hodiny z AJ, NJ, RJ od 10.00 h, uzavření klasifikace

24. 6. – předávání maturitních vysvědčení

26. 6. – závěr školního roku,  předávání  ročníkových  vysvědčení po skupinách.

 • Při vstupu do budovy je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistujících příznacích virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem (ke stažení na webových stránkách školy).
 • Do budovy není povolen vstup cizím osobám (doprovázející osoba uchazeče o vzdělávání).
 • V budově školy je nutné dodržovat hygienická opatření (nošení roušek v celé budově školy, během celé přítomnosti ve škole využívání desinfekčních prostředků, pohybovat se v určených prostorách školy).

Písemná část přijímací zkoušky:

 • Po příchodu do budovy školy musí každý uchazeč použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat zasedací pořádek (jeden žák v lavici) během obou testů.
 • Žák z rizikových skupin zaujme místo nejdále od dveří, pokud možno u okna.
 • Dodržovat vzdálenost mezi uchazeči – 1.5 m
 • Užití roušky během písemné zkoušky  určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Praktická část přijímací zkoušky – fyzická zdatnost

 • Uchazeči jsou rozděleni do skupin max. po 15 členech, přičemž tato skupina  bude dále rozdělena do 3 podskupin za účelem konání jednotlivých disciplín.
 • V průběhu celé praktické části (fyzická zdatnost), bude dodržován rozestup nejméně 1.5 m.
 • Při plnění konkrétní disciplíny je umožněno žadateli sejmou roušku dle instrukcí pedagoga.
 • Vzhledem k nařízení MŠMT nemohou být využívány šatny a sprchy v budově školy – ve výjimečných případech bude poskytnut oddělený prostor k převlečení.

Další organizační pokyny budou předány při vstupu do budovy školy našimi pedagogy.

 • Při vstupu do budovy je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistujících příznacích virového onemocnění podepsané zletilým žákem (ke stažení na webových stránkách školy).
 • U praktické a didaktické části MZ není povolen vstup jiným osobám než žákům konající MZ.
 • V budově školy je nutné dodržovat hygienická opatření (nošení roušek v celé budově školy, během celého dne využívání desinfekčních prostředků, pohybovat se v určených prostorách školy).

Didaktické testy

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat zasedací pořádek (jeden žák v lavici).
 • Žák z rizikových skupin zaujme místo nejdále od dveří, pokud možno u okna.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během písemné práce určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Praktické zkoušky u oboru BPČ

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během praktické zkoušky u oboru BPČ určuje předseda maturitní komise.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • Jednorázové latexové rukavice.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Pro druhou část praktické zkoušky (modelová situace) bude k dispozici pouze jeden figurant z řad žáků.

Praktické zkoušky u oboru VSČ

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během praktické zkoušky u oboru VSČ určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Jednorázové latexové rukavice.

Ústní zkoušky

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 1.5
 • Užití roušky během ústní zkoušky určuje předseda zkušební maturitní komise.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Jednorázové latexové rukavice.

Pokyny k nepovinným konzultacím od 25. 5. do 26. 5. 2020 pro maturitní ročníky

 

Vzhledem k bezpečnostním nařízením vlády se budou konzultační hodiny konat v max. počtu 15 žáků ve skupině ve stanových třídách. 

Za povinnost žáka maturitních ročníků je nutnost kontaktovat vyučujícího daného maturitního předmětu, potvrdit emailem den a hodinu osobní účasti na konzultaci dle přiloženého rozvrhu a to nejpozději do pátku 22.5.2020 do 12hod.

 

 • Ing. Karel Průcha – předmět: ekonomika, účetnictví           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová – právo                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Radka Florianová – cvičení z matematiky                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Petr Gabriel – speciální tělesná výchova                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Alena Grigová – konver. z německého jazyku              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Andrea Nagyová – český jazyk                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Olga Sedláčková -  konver. z ruského jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Filip Schinabek – konver. z anglického jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Václavová – kriminalistika, bez. příprava              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Bc. Brada Jakub -  sociální politika                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnostní podmínky:

 • Při vstupu do budovy BPA odevzdat ve vrátnici školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným  zástupcem nebo zletilým žákem (ke stažení na našich web. stránkách školy).
 • S sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použitých roušek.
 • Povinnost nošení roušky v celé budově školy.
 • Šatny nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.
 • Stravování nebude zajištěno.
 • Konzultace budou probíhat v předem stanovených učebnách.

Rozvrh konzultací 25. 5. 2020 - 26. 5. 2020

 

[MŠMT] Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

PDF view

 

 

Jmenování zkušební maturitní komise pro školní rok 2019/2020 - jaro

 

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B, 3. DIS:           Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                             Mgr. Olga Sedláčková

 

Předseda maturitní komise 4. PA:                            Ing. Jana Vašíčková

Místopředseda maturitní komise:                             Mgr. Alena Grigová

 

Třídní učitel 4. A, 4. PA:                                         Mgr. Radka Florianová

Třídní učitel 4. B:                                                   Mgr. Lukáš Mencl

Třídní učitel 3. DIS:                                                Mgr. Lukáš Mencl

 

Zkoušející, přísedící:

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS)  Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B)             Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)          Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. A, 4. PA)                     Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS)           Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS)  Mgr. Václavová, PhDr. Vlček
 • STV (4. A, 4. B)                    Bc. Gabriel, p. Knížek
 • STV (3. DIS)                         p. Knížek, Bc. Gabriel
 • PR, PA (4. PA)                      Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Uxová
 • SP, E/Ú (4. PA)                     Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

                                  

Hodnotitelé písemných praktických maturitních zkoušek z Právní administrativy a Účetnictví pro 4. PA: Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

 

Dodatek ke jmenování  zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušky jaro 2020

28.5. – 29.5.2020

Zkoušející, přísedící:        

STV (4. A, 4. B)                     Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Václav Laštovka 

                                                   

10.6. – 11.6. 2020

Zkoušející, přísedící:

Krim, BP (4. A, 4. B)             Mgr. Václavová, Bc. Beníšek

 

16.6. 2020

Zkoušející, přísedící:

PR (4. A, 4. B)                     Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. et Mgr. Václav Laštovka

 

Jmenování Jaro 2020            Dodatek k jmenování Jaro 2020

PDF view                         PDF view

                                                          

Pokyny k nepovinným konzultacím od 18. 5. do 21. 5. 2020 pro maturitní ročníky

 

Vzhledem k bezpečnostním nařízením vlády se budou konzultační hodiny konat v max. počtu 15 žáků ve skupině ve stanových třídách. 

Za povinnost žáka maturitních ročníků je nutnost kontaktovat vyučujícího daného maturitního předmětu, potvrdit emailem den a hodinu osobní účasti na konzultaci dle přiloženého rozvrhu.

 

 • Ing. Karel Průcha – předmět: ekonomika, účetnictví           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová – právo                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Radka Florianová – cvičení z matematiky                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Petr Gabriel – speciální tělesná výchova                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Alena Grigová – konver. z německého jazyku              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Andrea Nagyová – český jazyk                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Olga Sedláčková -  konver. z ruského jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Filip Schinabek – konver. z anglického jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Václavová – kriminalistika, bez. příprava              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Bc. Brada Jakub -  sociální politika                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnostní podmínky:

 • Při vstupu do budovy BPA odevzdat ve vrátnici školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným  zástupcem nebo zletilým žákem (ke stažení na našich web. stránkách školy).
 • S sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použitých roušek.
 • Povinnost nošení roušky v celé budově školy.
 • Šatny nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.
 • Stravování nebude zajištěno.
 • Konzultace budou probíhat v předem stanovených učebnách.

Rozvrh konzultací 18. 5. 2020 - 21. 5. 2020

 

[MŠMT] Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

PDF view

 

 

Termíny praktických a ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

28.5. – 29. 5. 2020 - praktická maturitní zkouška ze Speciální tělesné výchovy oboru:

 • Bezpečnostně právní činnost

 

29.5. 2020 – praktická písemná maturitní zkouška oboru:

 • Veřejnosprávní činnost

 

9. 6. – 16. 6. 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky oborů:

 • Bezpečnostně právní činnost
 • Veřejnosprávní činnost

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky školního roku 2019/2020

 

 1.  Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.
 2.  V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky.
 3.  Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonal všechny části dané zkoušky.
 4.  Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
 1. 1 – výborný
 2. 2 - chvalitebný
 3. 3 – dobrý
 4. 4 – dostatečný
 5. 5 – nedostatečný

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

 1.  Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal.
 2.  Žák vykoná zkoušku nebo její část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).
 3.  Při nejasném výsledku (hodnocení) zkoušky nebo její části hlasuje zkušební maturitní komise o konečném klasifikačním stupni.

Konkrétní termíny Vám zašleme prostřednictví České pošty v POZVÁNCE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ.

Termíny MŠMT k příjímacímu řízení:

 

 

 

 

 

Pokyny k nepovinným konzultacím od 11. 5. do 15. 5. 2020 pro maturitní ročníky

 

Vzhledem k bezpečnostním nařízením vlády se budou konzultační hodiny konat v max. počtu 15 žáků ve skupině ve stanových třídách. 

Za povinnost žáka maturitních ročníků je nutnost kontaktovat vyučujícího daného maturitního předmětu, potvrdit emailem den a hodinu osobní účasti na konzultaci dle přiloženého rozvrhu, nejdéle do středy 6. 5. 2020 18.00 hodin.

 

 • Ing. Karel Průcha – předmět: ekonomika, účetnictví           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová – právo                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Radka Florianová – cvičení z matematiky                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Petr Gabriel – speciální tělesná výchova                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Alena Grigová – konver. z německého jazyku              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Andrea Nagyová – český jazyk                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Olga Sedláčková -  konver. z ruského jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Filip Schinabek – konver. z anglického jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Václavová – kriminalistika, bez. příprava              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Bc. Brada Jakub -  sociální politika                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnostní podmínky:

 • Při vstupu do budovy BPA odevzdat ve vrátnici školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným  zástupcem nebo zletilým žákem (ke stažení na našich web. stránkách školy).
 • S sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použitých roušek.
 • Povinnost nošení roušky v celé budově školy.
 • Šatny nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.
 • Stravování nebude zajištěno.
 • Konzultace budou probíhat v předem stanovených učebnách.

Rozvrh konzultací

PDF view

[MŠMT] Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

PDF view

 

 

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola