PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

ZÁŘÍ 2021

1. 9. zahájení školního roku denního studia od 8.00 hod (třídnické hodiny)
1. 9. - 3. 9. společná část maturitní zkoušky na spádové škole – didakt. testy
6. 9. praktická maturitní zkouška (BPČ)
7. 9. profilové ústní maturitní zkoušky (BPČ, VSČ)
27. 9. – 4. 10. střelecký, branný, turistický kurz (3. A, 3. PA, 3. B)
do 30. 9. zveřejnění školního seznamu literárních děl

ŘÍJEN 2021

4. 10. – 8. 10. souvislá praxe 4. B
27. 10., 29. 10. podzimní prázdniny
do 31. 10. zveřejnění školních zkušebních témat z cizích jazyků

LISTOPAD 2021

1.11. – 8. 11. střelecký kurz (4. A, 4. B)
1. 11. – 5. 11. praxe VSČ (4. PA, 3. PA)
8. 11. turistický kurz 4. PA
xxx prezentace BPA - Klatovy
13. 11. Den otevřených dveří 10:00 – 13:30 hod, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti
od 11.00 hod
18. 11. čtvrtletní klasifikační porada, třídní aktiv od 16:00 hod

PROSINEC 2021

do 1. 12. termín podání přihlášek pro jarní zkušební období maturitní zkoušky
13. 12. Den otevřených dveří 10:00 – 14:30 hod, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti
od 13.00 hod
23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny

LEDEN 2022

3. 1. zahájení vyučování ve 2. pololetí
13. 1. Den otevřených dveří 10:00 – 14:30 hod, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti
od 13.00 hod
10. 1. – 17. 1. lyžařský výcvikový kurz 2. ročníků
20. 1. pololetní klasifikační porada
31. 1. vydání pololetního vysvědčení

ÚNOR 2022

4. 2. pololetní prázdniny
7. 2. - 13. 2. jarní prázdniny
28. 2. – 7. 3. lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků
28. 2. – 4. 3. souvislá praxe 3. B
xxx kurz zdravovědy

BŘEZEN 2022

xxx focení tříd
do 31. 3. odevzdání seznamů literárních děl maturitních ročníků

DUBEN 2022

1. 4. písemné práce z ČJL
4. 4. písemné práce z cizích jazyků
7. 4. čtvrtletní klasifikační porada, rodičovský aktiv od 16:00 hod
14. 4. velikonoční prázdniny
15. 4. svátek
18. 4. velikonoční pondělí
12. 4. – 24. 4. 1. kolo přijímacích zkoušek
21. 4. závěrečná klasifikační porada 4. ročníků
od 25. 4. praktické maturitní zkoušky

KVĚTEN 2022

2. 5. - 5. 5. didaktické testy MZ
od 7. 5. náhradní termíny přijímacích zkoušek
16. 5. – 10. 6. profilové ústní maturitní zkoušky
16. 5. – 23. 5. branný, turistický, horolezecký kurz 2. A, 2. PA, 2. B
xxx souvislá praxe 3. PA a 3. A

ČERVEN 2022

xxx slavnostní vyřazení absolventů
24. 6. závěrečná klasifikační porada
do 25. 6. termín podání přihlášek pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky
27. 6. - 29. 6. odborné exkurze, výlety, projektové dny
30. 6. vydání vysvědčení
do 30. 6. odevzdání seznamů literárních děl maturitních ročníků pro podzimní období

Poznámky:

• období školního roku 2022/2023 začne 1. 9. 2022

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola