Upozornění pro rodiče - ke stažení 

 

PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

ZÁŘÍ 2018

3. 9. zahájení školního roku denního studia od 8.00 hod (třídnické hodiny)

4. 9. - 6. 9. společná část maturitní zkoušky na spádové škole – didakt. testy, pís. práce

10. 9. informativní schůzka 1. DIS od 10:00 hod

6. 9. praktická maturitní zkouška (VSČ)

11. 9. - 13. 9. praktická maturitní zkouška (BPČ), profilová a ústní zkouška společné části maturitní zkoušky

(BPČ, VSČ)

do 30. 9. zveřejnění školního seznamu literárních děl

 

ŘÍJEN 2018

17. 10. – 24. 10. branný kurz 2. A, 2. B, turistický kurz 2.PA, 3.PA

29. 10. - 30. 10. podzimní prázdniny

do 31. 10. zveřejnění školních zkušebních témat z cizích jazyků

xxx souvislá praxe BPČ

 

LISTOPAD 2018

8. 11. Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti

od 13.00 hod

15. 11. čtvrtletní klasifikační porada, třídní aktiv od 16:00 hod

 

PROSINEC 2018

do 1. 12. termín podání přihlášek pro jarní zkušební období maturitní zkoušky

8. 12. Den otevřených dveří 10:00 – 14:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti

od 11.00 hod

22 . 12. - 2. 1. vánoční prázdniny

 

LEDEN 2019

3. 1. zahájení vyučování ve 2. pololetí

8. 1. Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti

od 13.00 hod

24. 1. pololetní klasifikační porada

31. 1. vydání pololetního vysvědčení

 

ÚNOR 2019

1. 2. pololetní prázdniny

25. 2. - 3. 3. jarní prázdniny

11. 2. – 18. 2. lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků

 

BŘEZEN 2019

xxx kurz zdravovědy pro maturitní ročníky

do 31.3. odevzdání seznamů literárních děl maturitních ročníků

 

DUBEN 2019

4. 4. čtvrtletní klasifikační porada, rodičovský aktiv od 16:00 hod

xxx písemná maturitní práce z Českého jazyka a literatury

12. 4. – 28. 4. 1. kolo přijímacích zkoušek

18. 4. velikonoční prázdniny

19. 4. svátek

22. 4. velikonoční pondělí

23. 4. závěrečná klasifikační porada 4. očníků a 3. DIS

26. 4. praktické maturitní zkoušky VSČ

29. 4. – 30. 4. praktické maturitní zkoušky BPČ

 

KVĚTEN 2019

2.5. - 15. 5. didaktické testy a písemné práce společné části MZ

od 7. 5. náhradní termíny přijímacích zkoušek

13. 5 – 17. 5. studijní volno maturitních ročníků

od 20. 5. ústní zkoušky společné a profilové části MZ

xxx souvislá praxe PA a BPČ

16. 5. – 23. 5. střelecký kurz 3. A, 3.B

23. 5. – 30. 5. horolezecký kurz 2. A, 2.B

 

ČERVEN 2019

xxx slavnostní vyřazení absolventů

24. 6. závěrečná klasifikační porada

do 25. 6. termín podání přihlášek pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky

25. 6. - 27. 6. odborné exkurze, výlety, filmové představení, ………..

28. 6. vydání vysvědčení

do 30. 6. odevzdání seznamů literárních děl maturitních ročníků pro podzimní období

 

Poznámky:

* období školního roku 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019

* data některých sportovních kurzů budou upřesněna

 

Aktuality

Prázdninový provoz sekretariátu

Provoz sekretariátu školy v období od 8. 7. 2019 do 23. 8. 2019 pouze po telefonické domluvě.

Vyhlášení termínů praktických a ústních zkoušek...

+ více

Jmenování zkušební komise MZ podzim 2019

+ více
Archiv aktualit ->

© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola