PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

ZÁŘÍ 2020

1. 9. zahájení školního roku denního studia od 8.00 hod (třídnické hodiny)
1. 9. - 3. 9. společná část maturitní zkoušky na spádové škole – didakt. testy, pís. práce
1. 9. – 7. 9. střelecký kurz 4. A, 4. B
10. 9. praktická maturitní zkouška (BPČ)
17. 9. - 18. 9. profilová a ústní zkouška společné části maturitní zkoušky
(BPČ, VSČ)
25. 9. -28. 9. horolezecký kurz 3.A, 3.B – náhrada za šk. rok 2019/2020
do 30. 9. zveřejnění školního seznamu literárních děl

ŘÍJEN 2020

13. 10. – 20. 10. branný kurz 2. A, 2. B, turistický kurz 2.PA, 3.PA
12. 10. – 16. 10 souvislá praxe BPČ – 3. B
20. 10. cvičení pořádkové jednotky PČR - Zbiroh
29. 10. - 30. 10. podzimní prázdniny
do 31. 10. zveřejnění školních zkušebních témat z cizích jazyků

LISTOPAD 2020

3. 11. prezentace BPA - Tachov
11. 11. prezentace BPA - Klatovy
14. 11. Den otevřených dveří 10:00 – 13:30 hod, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti
od 11.00 hod
19. 11. čtvrtletní klasifikační porada, třídní aktiv od 16:00 hod

PROSINEC 2020

do 1. 12. termín podání přihlášek pro jarní zkušební období maturitní zkoušky
14. 12. Den otevřených dveří 10:00 – 14:30 hod, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti
od 13.00 hod
23. 12. - 3. 1. vánoční prázdniny

LEDEN 2021

4. 1. zahájení vyučování ve 2. pololetí
14. 1. Den otevřených dveří 10:00 – 14:30 hod, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti
od 13.00 hod
21. 1. pololetní klasifikační porada
28. 1. vydání pololetního vysvědčení
29. 1. pololetní prázdniny

 

ÚNOR 2021

15.2. – 22. 2. lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků
xxx kurz zdravovědy pro maturitní ročníky

 

BŘEZEN 2021

8. 3. - 14. 3. jarní prázdniny
xxx focení tříd
do 31. 3. odevzdání seznamů literárních děl maturitních ročníků

 

DUBEN 2021

1. 4. velikonoční prázdniny
2. 4. svátek
5. 4. velikonoční pondělí
15. 4. čtvrtletní klasifikační porada, rodičovský aktiv od 16:00 hod
xxx písemné maturitní práce SČMZ
12. 4. – 24. 4. 1. kolo přijímací řízení
xxx běh o pohár BPA
22. 4. závěrečná klasifikační porada 4. ročníků
26. 4. – 28. 4. praktické maturitní zkoušky

 

KVĚTEN 2021

2.5. - 15. 5. didaktické testy a písemné práce společné části MZ
od 7. 5. náhradní termíny přijímacích zkoušek
od 17. 5. ústní zkoušky společné a profilové části MZ
xxx souvislá praxe PA a BPČ (3. A)
17. 5. – 24. 5. horolezecký kurz 2. A, 2. B
24. 5. – 31. 5. střelecký kurz 3. A, 3.B

ČERVEN 2021

xxx slavnostní vyřazení absolventů
24. 6. závěrečná klasifikační porada
do 25. 6. termín podání přihlášek pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky
25. 6. - 29. 6. odborné exkurze, výlety, filmové představení, ………..
30. 6. vydání vysvědčení
do 30. 6. odevzdání seznamů literárních děl maturitních ročníků pro podzimní období

 

Poznámky:
• období školního roku 2021/2022 začne 1. 9. 2021
• data některých sportovních kurzů budou upřesněna

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola