písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury

19. 4. 2021 od 8. 00 h

 

písemné maturitní práce z anglického a německého jazyka

20. 4. 2021 od 8. 00 h

Jmenování zkušební maturitní komise Jaro 2021

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B, 3. DIS:

Mgr. Bc. Jiří Herda

 

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Radka Florianová

 

Předseda maturitní komise 4. PA:

Mgr. Hana Tesařová

 

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Alena Grigová

 

Třídní učitel 4. A, 4. PA:

Mgr. Andrea Nagyová

 

Třídní učitel 4. B:

Mgr. Olga Sedláčková

 

Třídní učitel 3. DIS:

Mgr. Olga Sedláčková

 

Zkoušející, přísedící:

                                   

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) - Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. A, 4. PA) - Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Michaela Hájková, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Václavová, Bc. Beníšek
 • STV (4. A, 4. B) - Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Laštovka
 • PR, PA (4. PA) - Mgr. Michaela Hájková, Mgr. Bc. Uxová
 • SP, E/Ú (4. PA) - Mgr. Michaela Hájková, Ing. Průcha CSc.

 

Hodnotitel písemných prací z anglického jazyka

Bc. Schinabek

Hodnotitel písemných prací z německého jazyka

Mgr. Žemličková

Hodnotitel písemných prací z českého jazyka a literatury

Mgr. Nagyová

                                   

Hodnotitelé písemných praktických maturitních zkoušek z Právní administrativy a Účetnictví pro 4. PA:

Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

 

Žádost o vykonání nepovinných maturitních zkoušek

ke stazeni 2

Informace k termínům Maturitních zkoušek

blizsi info

                                                           

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.
 
Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří
 
 • byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021
 • konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č.135/2020Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci).

U těchto žáků, kteří nebudou konat písemnou práci, bude výsledná známka odrážet 100 % hodnocení ústní zkoušky, na rozdíl od žáků, kteří písemnou práci konat budou.

Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.

 

Pro bližší informace k vyhlášeným termínům

blizsi info

PDF view

Dne 12.února 2021 proběhne již tradiční online festival středních škol Plzeňského kraje určený hlavně žákům 8. a 9. tříd základních škol, ale i jejich rodičům nebo pedagogům, jehož součástí bude i BPA Plzeň.
Opět budou návštěvníkům k dispozici online schůzky se zástupci škol a online kariérové poradenství.
Dále na webu mohou návštěvníci využít festivalovou kartu jako pomocníka při rozhodování a řadu užitečných materiálů v sekci Kariérové poradenství.
Na YouTube kanále Posviť si na budoucnost navíc najdou množství videí o středních školách a záznam živého vysílání z prvního festivalového dne, který se konal v listopadu.

Facebook event "Festivalový den"Facebook_event

Youtube kanál Posviť si na budoucnost youtube logo

webové stránky posviť si na budoucnost zarovka web

10. 11. 2022 - 10.00 - 14.30 h, test fyzické zdatnosti nanečisto pro obor BPČ od 13.00 h

10. 12. 2022 - 10.00 - 13.30 h, test fyzické zdatnosti nanečisto pro obor BPČ od 11.00 h

10. 1. 2023 - 10.00 - 14.30 h, test fyzické zdatnosti nanečisto pro obor BPČ od 13.00 h

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. ¨

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

 1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 3. žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 4. praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 5. individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 6. konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitní zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

Vážená studentko, studente

Na základě zákona č. 179/2006 (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Vám nabízíme složení zkoušky profesní kvalifikace strážný. Její úspěšné absolvování je oceněno certifikátem opravňující majitele vykonávat profesi bezpečnostního pracovníka – strážný v rámci EU.  Zkouška je komisionální a skládá se z:

a) písemného testu (obsahuje 30 otázek, kde 6 může být chybných) Test je nutná podmínka k připuštění k ústní zkoušce

b) ústní zkoušky, která má dvě části, teorii a praxi

Poplatek za zkoušku je 1000,-/ osobu. V případě zájmu o konzultace (cca 2 hod.) je příplatek za doškolení 500,-/ osobu.

Případní zájemci, kteří dovršili 18 let, se mohou přihlásit v sekretariátu školy. Na základě podaných přihlášek, bude vypsán termín a místo konzultací na zkoušku. Minimální počet uchazečů v kurzu je 8 osob.

S pozdravem   Ing. K. Průcha, CSc.

Č. t. 603287869, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 s účinností od 21. do 23. 12. 2020 (výňatek)

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

 1. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020  do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol,  konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol  s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu  a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém  vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém  vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení  s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní  přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků  s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů …

 


Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády

 

Od pondělí 7. prosince 2020 je na základě rozhodnutí vlády ze dne 29. 11. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků na středních školách.

I., II., III. ročník – rotační výuka

 • 7. – 11. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA
  • třídy I. B, II. B, III. B budou vzdělávány distančně
   
 • 14. – 18. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. B, II. B, III. B
  • třídy I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA budou vzdělávány distančně

IV. ročník (A, PA, B) – prezenční výuka dle aktuálního rozvrhu

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout