Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2022 (osobně nebo poštou) do sekretariátu školy (adresa: Tylova 18, 301 00 Plzeň).

Přihláška ke studiu ke stazeni 2

Na přijetí se podílí:

 • jednotná přijímací zkouška;
 • kondiční fyzický test blizsi info
 • vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

 Přihláška musí být na platném tiskopise pro daný školní rok, její náležitosti jsou:

 • jméno a příjmení uchazeče (popřípadě rodné příjmení);
 • místo narození;
 • státní příslušnost;
 • datum narození, rodné číslo;
 • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, popřípadě datová schránka;
 • kontakt na uchazeče a zákonného zástupce (email, telefon);
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření k přizpůsobení PŘ;
 • údaje o školách kam se uchazeč hlásí (pořadí škol neurčuje prioritu);
 • termíny PŘ;
 • datum, místo, podpis uchazeče;
 • datum narození a podpis zákonného zástupce;
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání;
 • potvrzení ZŠ (razítko ZŠ) popřípadě ověřené kopie vysvědčení;
 • doklad o oprávněnosti pobytu POUZE u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona;
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku mimo území ČR, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného školou mimo ČR nejpozději dne 3. 2022;
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky (cizinec) 

V případě potřeby je možné s vyplněním pomoci osobně po předešlé domluvě.

Zápisový lístek ZŠ popřípadě krajský úřad vydá do 30. 4. 2022.

Uchazeč dodá zápisový lístek nejpozději dne 16. května. 2022 (osobně, poštou).

 

 

Termíny zkoušek

BPČ

Pro více info

VSČ

Pro více info

BS

Pro více info

 

Obory:

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

- 1. kolo příjímacího řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk Matematika.

- Součástí přijímacího řízení pro obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost je i kondiční test (člunkový běh 4x10 m, skok daleký z místa, shyby, gymnastická sestava, Jacíkův test).

- S přihláškou je nutné poslat i zdravotní dotazník.

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

- 1. kolo příjímacího řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk Matematika.

 

Jednotná příjímací zkouška CERMAT (online testy ZDARMA)

zkusebny testy

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout