Pro školní rok 2024/2025

Obory

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

             S přihláškou je nutné doložit i lékařem potvrzený zdravotní dotazník – ke stazeni 2

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

 

Přesná kritéria k přijetí ke studiu

 

Termíny zkoušek

12. dubna 2024 (1. termín 1. kola)
15. dubna 2024 (2. termín 1. kola)

Školní přijímací zkouška oboru BPČ – fyzický test zdatnosti 5. dubna a 19. dubna 2024

Náhradní termíny

29. dubna 2024 – pro 1. termín 1. kola
30.dubna 2024 – pro 2. termín 1. kola

Školní přijímací zkouška oboru BPČ – fyzický test zdatnosti 26. dubna 2024

Další informace

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami – SVP

Uchazeči se SVP mohou k přihlášce doložit doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě budou uzpůsobeny podmínky přijímacího řízení.

Osoby vzdělávající se v zahraničí

Na základě písemné žádosti se promíjí zkouška z ČJL, znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání se ověří pohovorem.  

Jednotná příjímací zkouška CERMAT (online testy ZDARMA)

zkusebny testy

 

 

 

UCHAZEČI Z UKRAJINY

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
Společně s výše uvedenými žádostmi uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 
§ 1 ODST. 1 ZÁKONA O OPATŘENÍCH V OBLASTI ŠKOLSTVÍ V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY VYVOLANÝM INVAZÍ VOJSK RUSKÉ FEDERACE:
(1) Tento zákon upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec”).

 

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout