Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2020 (osobně nebo poštou) do sekretariátu školy (adresa: Tylova 18, 301 00 Plzeň).

 

Obory:

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

- 1. kolo příjímacího řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk Matematika.

- Součástí přijímacího řízení pro obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost je i kondiční test (člunkový běh 4x10 m, skok daleký z místa, shyby, sed-leh 1 minuta, Jacíkův test).

- S přihláškou je nutné poslat i zdravotní dotazník.

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

- 1. kolo příjímacího řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk Matematika.

 

Jednotná příjimací zkouška CERMAT (online testy ZDARMA)

zkusebny testy

© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola