PDF view

Dne 12.února 2021 proběhne již tradiční online festival středních škol Plzeňského kraje určený hlavně žákům 8. a 9. tříd základních škol, ale i jejich rodičům nebo pedagogům, jehož součástí bude i BPA Plzeň.
Opět budou návštěvníkům k dispozici online schůzky se zástupci škol a online kariérové poradenství.
Dále na webu mohou návštěvníci využít festivalovou kartu jako pomocníka při rozhodování a řadu užitečných materiálů v sekci Kariérové poradenství.
Na YouTube kanále Posviť si na budoucnost navíc najdou množství videí o středních školách a záznam živého vysílání z prvního festivalového dne, který se konal v listopadu.

Facebook event "Festivalový den"Facebook_event

Youtube kanál Posviť si na budoucnost youtube logo

webové stránky posviť si na budoucnost zarovka web

2020

 • 14. 11. 2020 - 10:00 - 13:30 h. Prezentace s informacemi o studijních oborech - začátek vždy v 10:00 h a ve 12:00 h. Přijímací zkoušky nanečisto pro obor BPČ od 11:00 h. TERMÍN ZRUŠEN
 • 14. 12. 2020 - 10:00 - 14:30 h. Prezentace s informacemi o studijních oborech - začátek vždy v 10:00 h a ve 13:00 h. ON-LINE - JIŽ PROBĚHLO

2021

 • 14. 01. 2021 - 13:00 - 14:30 h. Prezentace s informacemi o studijních oborech - začátek ve 13:00 h. ON-LINE - JIŽ PROBĚHLO
 • 06. 02. 2021 - 10:00 - 13:00 h. Prezentace s informacemi o studijních oborech - začátek v 10:00 h. ON-LINE NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 14.11.2020 - JIŽ PROBĚHLO

 

Festival "Posviť si na budoucnost" - prezentace středních škol:

Dne 12.února 2021 proběhne již tradiční online festival středních škol Plzeňského kraje určený hlavně žákům 8. a 9. tříd základních škol, ale i jejich rodičům nebo pedagogům, jehož součástí bude i BPA Plzeň.

blizsi info

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. ¨

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

 1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 3. žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 4. praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 5. individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 6. konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitní zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

Vážená studentko, studente

Na základě zákona č. 179/2006 (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Vám nabízíme složení zkoušky profesní kvalifikace strážný. Její úspěšné absolvování je oceněno certifikátem opravňující majitele vykonávat profesi bezpečnostního pracovníka – strážný v rámci EU.  Zkouška je komisionální a skládá se z:

a) písemného testu (obsahuje 30 otázek, kde 6 může být chybných) Test je nutná podmínka k připuštění k ústní zkoušce

b) ústní zkoušky, která má dvě části, teorii a praxi

Poplatek za zkoušku je 1000,-/ osobu. V případě zájmu o konzultace (cca 2 hod.) je příplatek za doškolení 500,-/ osobu.

Případní zájemci, kteří dovršili 18 let, se mohou přihlásit v sekretariátu školy. Na základě podaných přihlášek, bude vypsán termín a místo konzultací na zkoušku. Minimální počet uchazečů v kurzu je 8 osob.

S pozdravem   Ing. K. Průcha, CSc.

Č. t. 603287869, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 s účinností od 21. do 23. 12. 2020 (výňatek)

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

 1. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020  do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol,  konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol  s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu  a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém  vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém  vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení  s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní  přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků  s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů …

 


Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády

 

Od pondělí 7. prosince 2020 je na základě rozhodnutí vlády ze dne 29. 11. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků na středních školách.

I., II., III. ročník – rotační výuka

 • 7. – 11. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA
  • třídy I. B, II. B, III. B budou vzdělávány distančně
   
 • 14. – 18. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. B, II. B, III. B
  • třídy I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA budou vzdělávány distančně

IV. ročník (A, PA, B) – prezenční výuka dle aktuálního rozvrhu

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

Střední školy, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.

Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace).

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,
 • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.
 •  Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.
 •  Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.
 •  Praktické vyučování a praktická příprava nebude dočasně realizována, pokud to omezení na 20 žáků/studentů nebo pravidla pro příslušné provozy či činnosti v souladu se systémem PES aktuálně neumožňují.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu (např. obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost, Gymnázium se sportovní přípravou, obory vzdělání konzervatoře a Předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

V Plzni dne 20. 11. 2020

Mgr. Václav Laštovka

ředitel školy

PDF view

Maturitní zkoušky budou probíhat v souladu s podmínkami ukončování vzdělávání ve středních školách  vycházející z novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s pravidly, které vyhlásil ředitel školy 29. 10. 2020.

Informace pro žáky hlásící se k řádnému termínu MZ

 • Žáci si nejprve zkontrolují svoje identifikační údaje v Bakaláři potřebné k vyplnění přihlášky.
 • V případě nesprávných údajů kontaktují třídního učitele, který provede nápravu. Žák zodpovídá za správnost údajů v Bakaláři.
 • Žáci vyplní předběžnou přihlášku a zašlou ji do 11. 2020 třídnímu učiteli e-mailem.
 • Po zpřístupnění projektu MATURITA JARO 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce a shodující se s e-mailovou adresou v Bakaláři oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou e-mailem zpět třídnímu učiteli do 30. 11. 2020. Po návratu žáků do škol žák podepíše oficiální přihlášku.
 • Formulář i vzorové vyplnění přihlášky škola zveřejní na webových stránkách školy a v Bakaláři.

 

Informace pro žáky hlásící se k náhradnímu nebo opravnému termínu MZ

 • Žáci, kteří nekonali nebo neuspěli v některé části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka (DT, ÚZ), budou v jarním termínu MZ 2021 povinně konat písemné práce!
 • Žáci vyplní předběžnou přihlášku a zašlou ji do 11. 2020 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Po zpřístupnění projektu MATURITA JARO 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou do 30. 11. 2020 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Škola bude na webových stránkách informovat maturanty o zpřístupnění projektu (pravděpodobný termín 23. 11. 2020), dále bude maturant kontaktovat Mgr. Florianovou na telefonu 722 903 619 a sjedná si s ní schůzku.
 • Formulář i vzorové vyplnění přihlášky škola zveřejní na webových stránkách školy a v Bakaláři.

Přihlášky k MZ (editovatelné, předvyplněné dle oborů pro rok 2020/2021)

BPČ

ke stazeni 2

VSČ

ke stazeni 2

BS

ke stazeni 2

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola