Od pondělí 7. prosince 2020 je na základě rozhodnutí vlády ze dne 29. 11. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků na středních školách.

I., II., III. ročník – rotační výuka

 • 7. – 11. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA
  • třídy I. B, II. B, III. B budou vzdělávány distančně
   
 • 14. – 18. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. B, II. B, III. B
  • třídy I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA budou vzdělávány distančně

IV. ročník (A, PA, B) – prezenční výuka dle aktuálního rozvrhu

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

Střední školy, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.

Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace).

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,
 • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.
 •  Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.
 •  Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.
 •  Praktické vyučování a praktická příprava nebude dočasně realizována, pokud to omezení na 20 žáků/studentů nebo pravidla pro příslušné provozy či činnosti v souladu se systémem PES aktuálně neumožňují.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu (např. obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost, Gymnázium se sportovní přípravou, obory vzdělání konzervatoře a Předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

V Plzni dne 20. 11. 2020

Mgr. Václav Laštovka

ředitel školy

PDF view

Maturitní zkoušky budou probíhat v souladu s podmínkami ukončování vzdělávání ve středních školách  vycházející z novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s pravidly, které vyhlásil ředitel školy 29. 10. 2020.

Informace pro žáky hlásící se k řádnému termínu MZ

 • Žáci si nejprve zkontrolují svoje identifikační údaje v Bakaláři potřebné k vyplnění přihlášky.
 • V případě nesprávných údajů kontaktují třídního učitele, který provede nápravu. Žák zodpovídá za správnost údajů v Bakaláři.
 • Žáci vyplní předběžnou přihlášku a zašlou ji do 11. 2020 třídnímu učiteli e-mailem.
 • Po zpřístupnění projektu MATURITA JARO 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce a shodující se s e-mailovou adresou v Bakaláři oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou e-mailem zpět třídnímu učiteli do 30. 11. 2020. Po návratu žáků do škol žák podepíše oficiální přihlášku.
 • Formulář i vzorové vyplnění přihlášky škola zveřejní na webových stránkách školy a v Bakaláři.

 

Informace pro žáky hlásící se k náhradnímu nebo opravnému termínu MZ

 • Žáci, kteří nekonali nebo neuspěli v některé části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka (DT, ÚZ), budou v jarním termínu MZ 2021 povinně konat písemné práce!
 • Žáci vyplní předběžnou přihlášku a zašlou ji do 11. 2020 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Po zpřístupnění projektu MATURITA JARO 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou do 30. 11. 2020 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Škola bude na webových stránkách informovat maturanty o zpřístupnění projektu (pravděpodobný termín 23. 11. 2020), dále bude maturant kontaktovat Mgr. Florianovou na telefonu 722 903 619 a sjedná si s ní schůzku.
 • Formulář i vzorové vyplnění přihlášky škola zveřejní na webových stránkách školy a v Bakaláři.

Přihlášky k MZ (editovatelné, předvyplněné dle oborů pro rok 2020/2021)

BPČ

ke stazeni 2

VSČ

ke stazeni 2

BS

ke stazeni 2

Čj. MSMT-39443/2020-3

30. října 2020


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, žáci,


s ohledem na současnou epidemiologickou situaci nebude realizována plánovaná odborná praxe u MP Plzeň (I. pololetí 2020/2021). Praxi se škola pokusí zajistit alternativním způsobem u Celní správy ČR a jednotlivých útvarů PČR v rámci realizací jednotlivých opatření.

Děkujeme všem za pochopení
Mgr. Václav Laštovka

Od 18.9.2020 je Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena povinnost v budově školy nosit roušky.Připomínáme, že žáci mají mít minimálně dvě roušky s sebou.

Upozorňujeme žáky, že v rámci GDPR jsou rozpisy na praktické a ústní maturitní zkoušky podzim 2020 vyvěšeny v budově školy - nástěnka ve 2. nadpodlaží (Informace).

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola