Státní část maturitní zkoušky (společné pro Bezpečnostně právní činnost i Veřejnosprávní činnost)

povinně 

  • Český jazyk  - didaktický test, písemná (slohová) práce, ústní zkouška

povinně volitelné 

  • Cizí jazyk (Aj, Nj, Rj) - didaktický test, písemná (slohová) práce, ústní zkouška

               nebo

  • Matematika - didaktický test 

Profilová část maturitní zkoušky (každý obor má vlastní odborné předmety)

  • obor Bezpečnostně právní činnost - Právo, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Speciální tělená výchova
  • obor Veřejnosprávní činnost - Právo a právní adminidtrativa, Katastrální správa nebo Sociální politika, Účetnictví a ekonomika 

 

Maturitni temata

 

 

Podmínky praktické písemné maturitní zkoušky z Účetnictví a Právní administrativy oboru VSČ:

ke stazeni 2

Vyhlášení povinných a nepovinných zkoušek BPČ:

ke stazeni 2

Vyhlášení povinných a nepovinných zkoušek VSČ:

ke stazeni 2

Vyhlášení povinných a nepovinných zkoušek BS:

ke stazeni 2

Vyhlášení termínů maturitních zkoušek:

ke stazeni 2

 

 

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola