Společná část maturitní zkoušky (společné pro Bezpečnostně právní činnost i Veřejnosprávní činnost)

povinně 

  • Český jazyk a literatura  - didaktický test

povinně volitelné 

  • Cizí jazyk (Aj, Nj, Rj) - didaktický test

               nebo

  • Matematika - didaktický test 

Profilová část maturitní zkoušky (společné pro Bezpečnostně právní činnost i Veřejnosprávní činnost)

  • Český jazyk a literatura - písemná práce, ústní zkouška
  • Cizí jazyk (Aj, Nj, Rj - odvíjí se od společné části maturitní zkoušky) - písemná práce, ústní zkouška

Profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů

  • obor Bezpečnostně právní činnost - Právo, Kriminalistika a bezpečnostní příprava, Speciální tělená výchova
  • obor Veřejnosprávní činnost - Právo a právní adminidtrativa, Sociální politika, Účetnictví a ekonomika, Písemná praktická zkouška z odborných předmětů

 

Maturitni temata

 

 

Podmínky praktické písemné maturitní zkoušky z Účetnictví a Právní administrativy oboru VSČ:

ke stazeni 2

Vyhlášení povinných a nepovinných zkoušek BPČ:

ke stazeni 2

Vyhlášení povinných a nepovinných zkoušek VSČ:

ke stazeni 2

Vyhlášení povinných a nepovinných zkoušek BS:

ke stazeni 2

Vyhlášení termínů maturitních zkoušek:

ke stazeni 2

 

Podmínky ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou

PDF

 Přihláška k MZ (editovatelná)

ke stazeni 2

 

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola