ŠVP pro obor vzdělání: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost PDF

 

 

 

 

 

 

ŠVP pro obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PDF

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro BS: 68-42-L/51 Bezpečnostní službyPDF

 

© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola