68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

 

Odborné předměty:

  • Právo, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Speciální tělesná výchova, Kriminologie, Kynologie, Aplikovaná psychologie, Technika administrativy, Zeměpis

 

Sportovní kurzy:

  • Adaptační kurz - v 1. ročníku
  • Lyžařský kurz - v 1. ročníku 
  • Branný kurz - ve 2. ročníku
  • Horolezecký kurz - ve 2. ročníku 
  • Střelecký kurz - ve 3. ročníku

 

Praxe:

  • Žáci absolvují v průběhu studia odbornou praxi v délce 20 dnů, která je koncipována s ohledem na požadavky daného oboru vzdělávání.

 

Maturitní zkouška

  • státní část: Český jazyk, Cizí jazyk nebo Matematika 
  • profilová část: Právo, Kriminalistika a bezpečnostní příprava, Speciální tělesná výchova (praktická část)

 

Školné je 2.000 Kč měsíčně (po dobu 10 měsíců).

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola