• denní studium

Školné pro denní studium činí 20.000,- Kč za školní rok.

Je možné platit školné 2.000,- Kč/měsíc dle splátkového kalendáře.

Platit lze bezhotovostně na účet školy: 483 379 02 87/0100 (variabilní symbol je identifikační číslo) nebo v sekretariátu školy BPA v úředních hodinách

Slevu na školném lze získat udělením prospěchového stipendia.

 

  •  distanční studium

Školné pro žáky distančního studia činí 16.000,- Kč za školní rok.

Lze platit školné také měsíčně ve výši 1.600,- Kč/měsíc dle splátkového kalendáře.

Platit lze bezhotovostně na účet školy: 483 379 02 87/0100 (variabilní symbol je identifikační číslo) nebo v sekretariátu školy BPA v úředních hodinách

 

Prospěchové stipendium

Žákovi, který prospěl s vyznamenáním, bude poskytnuto prospěchové stipendium ve výši: 

  • 1.500,- jehož průměrný prospěch činí do 1,1;
  • 1.000,- jehož průměrný prospěch činí do 1,3;
  • 500,- jehož průměrný prospěch činí do 1,5.

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola