Konzultační hodiny třídních učitelů pro rodiče

(š.r. 2020/2021)

1.A, PA

Mgr. Žemličková

PA

8.00 – 8.45 h

1.B

Bc. Kohoutová

ČT

11.30 – 12.15 h

2.A, PA

Bc. Gabriel

PO

12.45 – 13.30 h

2.B

Bc. Jandl

ČT

11.30 – 12.15 h

3.A, PA

Mgr. Grigová

PA

8.50 – 9.35 h

3.B

Mgr. Vastlová

ÚT

10.40 –11.25 h

4.A, PA

Mgr. Nagyová

PO

10.40 – 11.25 h

4.B

Mgr. Sedláčková

ST

11.30 – 12.15 h

 

Konzultační hodiny výchovného poradce:

Mgr. Florianová – ST – 13.35 – 14.20 h

Konzultační hodiny preventisty:

Mgr. Václavová – PA – 8.00 – 8.45 h

Konzultační hodiny třídního učitele žáků distančního studia:

 

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola