Konzultační hodiny třídních učitelů pro rodiče

(š.r. 2020/2021)

  Bude upřesněno

       
       
       
       
       
       
       
       

 

Konzultační hodiny výchovného poradce:

 

Konzultační hodiny preventisty:

 

Konzultační hodiny třídního učitele žáků distančního studia:

 

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola