A) Člunkový běh 4 x 10m

 • uchazeč vybíhá z vysokého startu a obíhá metu ve vzdálenosti 10 m (obíháním opisuje nejprve osmičku, poté nulu)

B) Skok daleký z místa

 • uchazeč má 3 pokusy, přičemž se mu započítává nejlepší výkon s přesností na 5 cm

 

C) Hrazda doskočná

 • a) hoši – opakované shyby podhmatem
 • b) dívky – výdrž ve shybu podhmatem měřeno na sekundy

 

D) Gymnastická sestava

 • Stoj spatný – připažit, předpažit
 • Dřep – kotoul vpřed, vzad skrčmo
 • Odraz snožmo do vzporu ležmo – klik (2*), odrazem snožmo do dřepu, výskok do stoje spatného
 • Váha v předklonu (holubička)
 • Přemet stranou (hvězda) vpravo, vlevo
 • Stoj spatný

 

E) Dvouminutový vytrvalostně obratnostní test (Jacíkův test)

 • opakovaná změna poloh
 • uchazeč stojí ve stoji spatném
 • připažit
 • leh na břicho, připažit
 • vztyk, připažit
 • leh na záda, připažit
 • každé postavení = 1 bod

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola