Tisková zpráva 6. 12. 2017

Dne 6. 12. 2017 se uskutečnilo již druhé jednání na MŠMT, kde generální ředitel BPA středních škol, s.r.o. Josef Krysta projednával další využití softwarového programu BledWSchool, který je úspěšně zaveden do školní praxe. Tento jazykový program s podporou tutorů je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020.

V tomto inovativním způsobu výuky spatřují pracovníci MŠMT vysoký potenciál, a to především pro základní školy, které se dosud potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů cizích jazyků. Považují za velice důležité podpořit žáky, kteří se začínají jazykově vzdělávat a eliminovat chyby, které vznikají z důvodu nízké profesionality učitelů.

Jazykový program s podporou ICT a zavedení odborníka v roli tutora umožňuje uživatelům škol velice kvalitně rozvíjet náslechové a vyjadřovací dovednosti.

MŠMT přislíbilo finanční podporu formou dotací – Šablony do škol. Ta by měla umožnit školám rozvíjet cloudové služby (nezbytné pro tento program), zabezpečit tutoring (rodilý mluvčí, v podobně odborného asistenta) a zavést motivační roli „Mentor školy“ formou DVPP.

Školy, které se do jazykového programu úspěšně zapojí, obdrží kromě know how také certifikát, který garantuje škole, že je institucí, která je zaměřena na:

„Společensky odpovědné vzdělávání s podporou umělé inteligence“.

Zpracovalo tiskové oddělení BPA

web.jpg

Řídicí orgán OP VVV, MŠMT, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola