V průběhu měsíce listopadu byl na Bezpečnostně právní akademii v Plzni realizován projekt – „Hodnocení rizik účinku prostředku sebeobrany na bezpečnost útočníka“, jehož data byla vyhodnocena Mgr. et Mgr. Václavem Beránkem. Do výše zmíněného projektu byla zapojena Západočeská univerzita v Plzni a také Bezpečnostně právní akademie v Plzni. Ta poskytuje maturitní studijní programy pro budoucí záchranáře, policisty, hasiče s orientací na bezpečnost a garantuje také profesionální výuku speciální tělesné výchovy. Žáci 1. a 2. ročníků se v rámci výuky zúčastnili měření sil a rychlostí vybraných úderových akcí na specializovaném měřícím zařízení Kistler, jež zapůjčila Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží (labBEZ) UK v Praze. Do tohoto zařízení figuranti prováděli úderové akce, které byly s velmi vysokou citlivostí vyhodnoceny na potenciál zranění v cíli. Údery a jejich startovní pozice byly vybrané tak, aby maximálně odpovídaly situacím z bojových sportů, v boji na zemi – tzv. pozice v kleku. Tato pozice je mimo jiné hojně využívána zápasníky MMA. Měření nám poskytlo porovnání jednotlivých úderů z hlediska účinnosti a rychlosti a přináší zajímavé výsledky.

figurant v přípravné fázi měření

figurant po provedení úderu do útlumové pěny

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola