Pokyny k písemné práci z českého jazyka a literatury pro školní rok 2020/2021

Termín: 19. 4. 2021, učebna 1. B

Čas zahájení: 8:00 h

Záznam: rukopisně (dle posudku školského poradenského zařízení i strojopisně)

Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5, hodnocení PP tvoří 40 % z celkového hodnocení z ČJL

Délka trvání: 120 minut včetně času na volbu zadání (Délka trvání může být žákovi prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.)

Popis: Vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci o minimálním rozsahu 250 – 400 slov. Žák si volí jedno ze 4 zadání stanovených ředitelem. Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu.

V Plzni dne 13. 4. 2021

                                                                                              

Pokyny k písemné práci z anglického jazyka pro školní rok 2020/2021

Termín: 20. 4. 2021, učebna 1. B

Čas zahájení: 8:00 h

Záznam: rukopisně (dle posudku školského poradenského zařízení i strojopisně)

Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5, hodnocení PP tvoří 40 % z celkového hodnocení z CJ

Délka trvání: 80 minut včetně času na volbu zadání (Délka trvání může být žákovi prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.)

Popis: Vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci o minimálním rozsahu 200 – 250 slov. Žák si volí jedno ze 2 zadání stanovených ředitelem školy. Žák má možnost použít překladový slovník.

V Plzni dne 13. 4. 2021

 

Pokyny k písemné práci z německého jazyka pro školní rok 2020/2021

Termín: 20. 4. 2021, učebna 1. A

Čas zahájení: 8:00 h

Záznam: rukopisně (dle posudku školského poradenského zařízení i strojopisně)

Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5, hodnocení PP tvoří 40 % z celkového hodnocení z CJ

Délka trvání: 80 minut včetně času na volbu zadání (Délka trvání může být žákovi prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.)

Popis: Vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci o minimálním rozsahu 200 – 250 slov. Žák si volí jedno ze 2 zadání stanovených ředitelem školy. Žák má možnost použít překladový slovník.

V Plzni dne 13. 4. 2021

 

 

PDF view.                                                          

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola