Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na května 2021
   
  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na května 2021
   
  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro všechny obory vzdělání na června 2021
   
  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro všechny obory vzdělání na června 2021.
   
 • Dle vyjádření MŠMT se fyzické testy budou konat ve stejný den jako jednotné přijímací zkoušky.
 • Všem uchazečům bude zaslána písemná pozvánka s přesnými termíny a dalšími informacemi v dostatečném předstihu.

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola