Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.
 
Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří
 
  • byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021
  • konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č.135/2020Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci).

U těchto žáků, kteří nebudou konat písemnou práci, bude výsledná známka odrážet 100 % hodnocení ústní zkoušky, na rozdíl od žáků, kteří písemnou práci konat budou.

Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.

 

Pro bližší informace k vyhlášeným termínům

blizsi info

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola