• Doklasifikace budou probíhat dle rozpisu (v učebně dle domluvy s vyučujícím).
  • Požadavky k doklasifikacím budou konzultovány se zkoušejícím.
  • V případě absence žák (zák. zástupce) je povinen doručit škole ve lhůtě 3 dnů lékařské potvrzení s odůvodněním jeho neúčasti na doklasifikaci. V opačném případě bude žák hodnocen nedostatečně. Náhradní termín bude stanoven vyučujícím.
  • V jeden den je možné vykonat více doklasifikací.
  • Eknihovna2 / Bledschool (AJ, NJ, RJ) budou splněny do 20. 8. 2020.
  • 8. – 31. 8. – komisionální zkoušky

 

Termíny ústních zkoušek

24. 8. v 9. 00 h – Mgr. Bc. Brada – P, SP

24. 8. v 9. 00 h – Ing. Průcha CSc. – KS, E, ÚČ

24. 8. v 9. 00 h – Mgr. Florianová – M, TA

24. 8. v 11. 00 h – Mgr. Bc. Uxová – PA

24. 8. v 13. 00 h – Mgr. Zíbar – ICT

 

25. 8. v 9. 00 h – Bc. Jandl – M

25. 8. v 9. 00 h – Mgr. Grigová – Z, Nj

25. 8. v 9. 00 h – Mgr. Žemličková - Nj

25. 8. v 10. 00 h – Bc. Schinabek – AJ, KAJ

25. 8. v 10. 00 h – Bc. Kohoutová - AJ

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola