• Při vstupu do budovy je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistujících příznacích virového onemocnění podepsané zletilým žákem (ke stažení na webových stránkách školy).
 • U praktické a didaktické části MZ není povolen vstup jiným osobám než žákům konající MZ.
 • V budově školy je nutné dodržovat hygienická opatření (nošení roušek v celé budově školy, během celého dne využívání desinfekčních prostředků, pohybovat se v určených prostorách školy).

Didaktické testy

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat zasedací pořádek (jeden žák v lavici).
 • Žák z rizikových skupin zaujme místo nejdále od dveří, pokud možno u okna.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během písemné práce určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Praktické zkoušky u oboru BPČ

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během praktické zkoušky u oboru BPČ určuje předseda maturitní komise.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • Jednorázové latexové rukavice.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Pro druhou část praktické zkoušky (modelová situace) bude k dispozici pouze jeden figurant z řad žáků.

Praktické zkoušky u oboru VSČ

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během praktické zkoušky u oboru VSČ určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Jednorázové latexové rukavice.

Ústní zkoušky

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 1.5
 • Užití roušky během ústní zkoušky určuje předseda zkušební maturitní komise.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Jednorázové latexové rukavice.

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola