Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru

 

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu je nutné potvrdit nejpozději do 23. 6. 2020 (nejpozději  do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn - 16. 6. 2020), odevzdáním zápisového lístku k rukám ředitele školy – Bezpečnostně právní akademie Plzeň, Tylova 18, 301 00 Plzeň.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Pozvánka k podpisu smlouvy - termíny podpisu smlouvy

 

Žádost o vydání nového rozhodnutí

ke stazeni 2

 

Z celkového počtu uchazečů nebylo přijato 72.

PŘIJATÍ UCHAZEČI PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

bodů celkem

1.

20204281

135

2

20204289

 

3

20204203

 

4

20204243

 

5

20204285

 

6

20204264

 

7

20204209

 

8

20204218

 

9

20204236

 

10

20204261

 

11

20204206

 

12

20204252

 

13.

20204250

 

14.

20204233

 

15.

20204238

 

16.

20204286

 

17.

20204271

 

18.

20204277

 

19.

20204224

 

20.

20204232

 

21.

20204293

 

22.

20204253

 

23.

20204287

 

24.

20204215

 

25.

20204217

 

26.

20204282

 

27.

20204288

 

28.

20204219

 

29.

20204272

 

30.

20204226

 

31.

20204244

 

32.

20204260

 

33.

20204227

 

34.

20204290

 

35.

20204213

 

36.

20204237

 

37.

20204270

 

38.

20204296

 

39.

20204210

 

40.

20204211

 

41.

20204239

 

42.

20204240

 

43.

20204265

 

44.

20204220

 

45.

20204204

 

46.

20204254

 

47.

20204248

72 

48.

20204298

 NEKONALI ZKOUŠKU

49.

20204257

NEKONALI ZKOUŠKU

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO

bodové hodnocení

1.

20204301

77

2

20204317

 

3

20204322

 

4

20204326

 

5

20204306

 

6

20204323

 

7

20204321

 

8

20204304

 

9

20204324

 

10

20204313

 

11

20204312

52

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola