Přihlašování k jarnímu termínu MZ bude probíhat od 11. 10. - 2. 12. 2019 u zástupkyně ředitele Mgr. Florianové.

Termín je nutné si předem domluvit na tel. čísle 722 903 619.

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola