Konkrétní rozpis konzultačních hodin a vyučujících pro jednotlivé předměty naleznete zde

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola