Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2019 bude možné u zástupkyně ředitele školy Mgr. Florianové od 11. 6. - 25. 6. 2019. Termín je nutné předem si dohodnout na t. č. 722 903 619. 

© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola