BPA Plzeň - OP VVV

Název projektu: BPA Plzeň

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004796

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

projekt.PNG

 

 

výzva č. 56 - BPA PLZEŇ

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce

Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012

Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola

Partneři: 49 základních a středních škol

Rozpočet: 27,7 mil. Kč

Realizace: listopad 2014 – červenec 2015

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků (zvýšení a rozšíření kompetencí) v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro DVPP po celé České republice a jejich provázání na aktuální trendy v oboru ICT.

Projekt vychází z nových poznatků o učení dospělých a využívá inovační vizualizované a interaktivní formy vzdělávání. Projekt je přímo zaměřen na průnik poznatků z teorie do praxe. Záměr projektu vychází z výsledků řady nezávislých šetření (závěry ČŠI, EU, OECD atd.).

Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na koučink, mentoring a podporu pedagogických a vedoucích pracovníků škol, na DVPP k integraci ICT do výuky a na evaluaci tohoto procesu.

Hlavní výstupy:

·         Přes 691 proškolených pedagogických pracovníků

·         6 vzdělávacích kurzů akreditovanýchv rámci systému DVPP:

·         Moderní trendy ve využití ICT ve výuce

·         Praktické využití dotykových zařízení ve výuce

·         ICT v oborových didaktikách

·         Základy cloudových řešení

·         Sociální sítě a online komunita

·         Rozvoj dovedností pomocí ICT

·         webová platforma pro sdílení a výměnu zkušeností, studijních materiálů a e-learning

 

Aktuality

Prázdninový provoz sekretariátu

Provoz sekretariátu školy v období od 8. 7. 2019 do 23. 8. 2019 pouze po telefonické domluvě.

Vyhlášení termínů praktických a ústních zkoušek...

+ více

Jmenování zkušební komise MZ podzim 2019

+ více
Archiv aktualit ->

© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola