Informace pro žáky distančního studia  2. a 3. ročníku

 ve školním roce 2019/2020

 

Termíny konzultací (vždy v pondělí):

9. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019

6.1., 3. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6. 2020

 

Předměty a vyučující:

2.r

ČJ

Na

AJ

Oh

Rj

Se

NJ

Ze

ZSV

Ze

BIE

Me

MA

Ja

ICT

Ga

PR

CB

KLG

Va

APS

VH

STV

Kn

3.r

ČJ

Na

AJ

Oh

Rj

Se

NJ

Ze

BIE

Me

KRI

Va

MA

Ja

BP

Va

PR

CB

STV

Kn

 

CVM/KAJ/KNJ/KRJ

Ja,   Oh, Ze, Se

 

 

Konzultační hodiny:

KLG- Kriminologie – Mgr. Václavová – 11.30 – 12.15

KRI – Kriminalistika - Mgr. Václavová – 11.30 – 12.15

APS – Aplikovaná psychologie – Mgr. Vastlová – 8.50 – 9.35

ČJ – Český jazyk a literatura - Mgr. Nagyová – 8.50 – 9.35

AJ – Anglický jazyk - Ing. Ohanes – 9.50 – 10.35

RJ – Ruský jazyk - Mgr. Sedláčková –  8.50 – 9.35

ZSV – Základy společenských věd - Mgr. Žemličková – 9.50 – 10.35

BIE – Biologie a ekologie -  Mgr. Mencl – 9.50 – 10.35

CH – Chemie  -  Mgr. Mencl – 9.50 – 10.35

M – Matematika - Bc. Jandl – 11.30 – 12.15

ICT –  Inf. a komunikační technologie - Bc. Gabriel – 9.50 – 10.35

PR – Právo -  Mgr. Čechurová – 9.50 – 10.35

STV – Speciální tělesná výchova - p. Knížek -  ÚT, ČT– od 18. 00 hod

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola