Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - Bezpečnostně právní činnost - Ochrana osob a majetku: ke stažení 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - Veřejnosprávní činnost: ke stažení 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - Bezpečnostní služby: ke stažení© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola