Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, podle § 60 násl. zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) - zaměření: "Právní administrativa" a stanovuje jednotná kritéria, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijatých uchazečů takto:

 1. Splnění podmínek ukončení studia a lékařská prohlídka

 • Přijat může být uchazeč, který byl v celém 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy hodnocen známkou z chování "velmi dobrý". Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka (dle oboru), které je součástí přihlášky ke studiu.
 • DŮLEŽITÉ:

   Na přihlášku je nutné čitelně uvést e-mail a ID datové schránky zákonného zástupce (pokud ji vlastní). Komunikace ohledně přijímacího řízení bude probíhat výše uvedenými komunikačními cestami.

 1. Jednotná přijímací zkouška se skládá

 • z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
 • první kolo přijímacího řízení se koná:
 1. dubna 2023 (1. termín 1. kola)
 2. dubna 2023 (2. termín 1. kola)
 • náhradní termín se koná:   
 1. května 2023 – pro 1. termín 1. kola
 2. května 2023 – pro 2. termín 1. kola

Osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (na základě jejich žádosti). Úroveň českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

 1. Bodové hodnocení za průměr známek a certifikáty

Je složena z těchto kritérií:

 1. a) průměr známek - 1. pololetí, 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS COV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Uchazečům, kteří předloží hodnocení ze školního roku 2019/2020, bude v kritériích přijímacího řízení hodnoceno první pololetí tohoto roku a další dvě klasifikační období

 1. b) diplomy a certifikáty prokazující vědomosti nebo zájmy uchazeče, zejména v oblasti jazyků (certifikát jazykové školy – Aj, Nj, Rj minimální úrovně B1), sociální politiky nebo různých vědomostních olympiád, apod., pokud jsou v souladu se školním vzdělávacím programem    

Za průměr známek - 1., 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy lze získat maximálně 15 bodů podle těchto kritérií hodnocení:

 Graf prumer UPD

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS COV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Uchazečům, kteří předloží hodnocení ze školního roku 2019/2020, bude v kritériích přijímacího řízení hodnoceno první pololetí tohoto roku a další dvě klasifikační období.

b) diplomy a certifikáty prokazující vědomosti nebo zájmy uchazeče, zejména v oblasti cizích

    jazyků (certifikát jazykové školy – Aj, Nj, Rj minimální úrovně B1), sociální politiky nebo  

    různých vědomostních olympiád, apod., které nejsou starší tří let - maximálně 5 bodů.

 

Uchazeč může ze všech částí přijímací zkoušky získat maximálně 120 bodů. Z jednotné přijímací zkoušky z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace lze za každou zkoušku získat maximálně 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů.

Předpokládaný celkový počet přijímaných uchazečů do I. ročníku obou oborů je 60 (Bezpečnostně právní činnost + Veřejnosprávní činnost). Žák může být přijat pouze za předpokladu, že jeho bodový zisk v přijímacím řízení je minimálně 30 bodů (obor VSČ).

O přijetí uchazeče rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

 

PDF verze:

PDF view

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout