Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, podle § 60 násl. zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku distančního studia oboru "Bezpečnostní služby" (68-42-L/51) - zaměření Bezpečnostní služby a stanovuje jednotná kritéria, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijatých uchazečů takto:

 1. Jednotná přijímací zkouška se skládá

 • z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
 • první kolo přijímacího řízení se koná:
  • 12. dubna 2021(1. termín 1. kola),
  • 13. dubna 2021 (2. termín 1. kola)
 • náhradní termín se koná:
  • 12. května 2021 - pro 1. termín 1. kola,
  • 13. května 2021 - pro 2. termín 1. kola
 1. Školní přijímací zkouška

Je složena z těchto kritérií:

 • průměr známek závěrečného vysvědčení učiliště nebo jiné střední školy
 • výuční list tříletého studijního oboru
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka (dle oboru), které je součástí přihlášky ke studiu.

Za průměr známek z koncového vysvědčení učiliště nebo jiné střední školy lze získat

maximálně 15 bodů podle těchto kritérií hodnocení:

   Průměr                    Počet bodů                           

1,00 – 1,15                         15 b

1,16 – 1,30                         13 b

1,31 – 1,45                         12 b

1,46 – 1,60                         10 b

1,61 – 1,75                           6 b

1,76 – 1,90                           2 b

1,91 – 2,05                           1 b

2,06 a více                           0 b

 

Uchazeč může ze všech částí přijímací zkoušky získat maximálně 115 bodů. Z jednotné přijímací zkoušky z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace lze za každou zkoušku získat maximálně 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů.

Pokud bude počet přijatých přihlášek nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, vyhrazuje si ředitel školy právo rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání školní i jednotné přijímací zkoušky.

Podmínkou pro otevření oboru je minimální počet přijímaných uchazečů 10.

 

 

Plzeň 15. ledna 2021

PDF view

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola