Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, podle § 60 násl. zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku distančního studia oboru Bezpečnostní služby (68-42-L/51) - zaměření Bezpečnostní služby a stanovuje jednotná kritéria, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijatých uchazečů takto:

  1. Jednotná přijímací zkouška se skládá

  • z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
  • první kolo přijímacího řízení se koná: 14. dubna 2020 (1. termín 1. kola),15. dubna 2020 (2. termín 1. kola)
  • náhradní termín se koná: (13. května 2020 - pro 1. termín 1. kola), (14. května 2020 - pro 2. termín 1. kola)
  1. Školní přijímací zkouška

Je složena z těchto kritérií:

  • průměr známek závěrečného vysvědčení učiliště nebo jiné střední školy
  • výuční list tříletého studijního oboru
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka (dle oboru), které je součástí přihlášky ke studiu.

Za průměr známek z koncového vysvědčení učiliště nebo jiné střední školy lze získat

maximálně 15 bodů podle těchto kritérií hodnocení:

   Průměr                    Počet bodů                           

1,00 – 1,15                         15 b

1,16 – 1,30                         13 b

1,31 – 1,45                         12 b

1,46 – 1,60                         10 b

1,61 – 1,75                           6 b

1,76 – 1,90                           2 b

1,91 – 2,05                           1 b

2,06 a více                           0 b

 

Uchazeč může ze všech částí přijímací zkoušky získat maximálně 115 bodů. Z jednotné přijímací zkoušky z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace lze za každou zkoušku získat maximálně 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů.

 

Podmínkou pro otevření oboru je minimální počet přijímaných uchazečů 10.

© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola