Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, podle § 60 násl. zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku distančního studia oboru "Bezpečnostní služby" (68-42-L/51) - zaměření Bezpečnostní služby a stanovuje jednotná kritéria, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijatých uchazečů takto:

  1. Jednotná přijímací zkouška se skládá

  • z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
  • první kolo přijímacího řízení se koná: 14. dubna 2020 (1. termín 1. kola),15. dubna 2020 (2. termín 1. kola)
  • náhradní termín se koná: (13. května 2020 - pro 1. termín 1. kola), (14. května 2020 - pro 2. termín 1. kola)
  1. Školní přijímací zkouška

Je složena z těchto kritérií:

  • průměr známek závěrečného vysvědčení učiliště nebo jiné střední školy
  • výuční list tříletého studijního oboru
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka (dle oboru), které je součástí přihlášky ke studiu.

Za průměr známek z koncového vysvědčení učiliště nebo jiné střední školy lze získat

maximálně 15 bodů podle těchto kritérií hodnocení:

   Průměr                    Počet bodů                           

1,00 – 1,15                         15 b

1,16 – 1,30                         13 b

1,31 – 1,45                         12 b

1,46 – 1,60                         10 b

1,61 – 1,75                           6 b

1,76 – 1,90                           2 b

1,91 – 2,05                           1 b

2,06 a více                           0 b

 

Uchazeč může ze všech částí přijímací zkoušky získat maximálně 115 bodů. Z jednotné přijímací zkoušky z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace lze za každou zkoušku získat maximálně 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů.

 

Podmínkou pro otevření oboru je minimální počet přijímaných uchazečů 10.

 

Plzeň 15. ledna 2020

PDF view

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola