Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, podle § 60 násl. zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) - zaměření Ochrana osob a majetku a stanovuje jednotná kritéria, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijatých uchazečů takto:

 1. Splnění podmínek ukončení studia a lékařská prohlídka

 • Přijat může být uchazeč, který byl na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy hodnocen známkou z chování "velmi dobrý". Uchazeč je povinnen dodat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka pro studium oboru BPČ (vyplněný zdravotní dotazník BPA viz příloha včetně vyplněné přihlášky ke studiu potvrzené lékařem).
 1. Jednotná přijímací zkouška 

 • se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
 • první kolo přijímacího řízení se koná:14.dubna 2020 (1. termín 1. kola), 15.dubna 2020 (2. termín 1. kola)
 • náhradní termín se koná:

          (15. května 2020 - pro 1. termín 1. kola)

          (14. května 2020 - pro 2. termín 1. kola)

Osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (na základě jejich žádosti). Úroveň českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

 1. Školní přijímací zkouška

Termín konání 1. kola:

 • první termín

     17. dubna 2020 od 08:00 hodin – hoši

 1. dubna 2020 od 11:00 hodin – dívky
 • druhý (náhradní) termín

     24.dubna 2020 od 08:00 hodin – hoši

 1. dubna 2020 od 11:00 hodin – dívky

Je složena z těchto kritérií:

a) průměr známek - 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy

b) fyzických testů a

c) jazykové certifikáty (Aj, Nj, Rj) minimální úrovně B1 nebo diplomy prokazující dovednosti, dosažení konkrétního stupně dovednosti nebo úspěchu apod., pokud jsou v souladu se školním vzdělávacím programem. Medailové umístění na mistrovství ČR v bojovém nebo jiném sportu, které nejsou starší dvou let.

Bodové hodnocení uchazečů

a) Za průměr známek - 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy lze získat maximálně 15 bodů podle těchto kritérií hodnocení:

Graf prumer UPD

b) Za fyzické testy lze získat max. 5 × 6 bodů, maximálně tedy 30 bodů, podle těchto kritérií hodnocení:

tabulka fyzicke zdatnosti UPD 2

 

více info ke kondičnímu testu naleznete zde

 

c) Certifikát jazykové školy (Aj, Nj, Rj) minimální úrovně B1, které nejsou starší tří let

    Reprezentace ČR v bojovém nebo jiném sportu (potvrzení sportovního svazu)

    Medailové umístění na mistrovství ČR v bojovém nebo jiném sportu, které nejsou starší

    dvou let – maximálně 5 bodů

© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola