K nahlášení úrazu na pojišťovnu, potřebujete vyplnit následující formuláře:

 

Pojištění odpovědnosti - pro poškozeného - ke stazeni 2

Oznámení škody/újmy na majetku/z odpovědnosti - ke stazeni 2

Přehled bolesti - ke stazeni 2

 

 

Instrukce:

Pojištění odpovědnosti - pro poškozeného - vyplňuje poškozený - (v dokumentu jsou zvýrazněny ty body, které je třeba vyplnit, strany 1 a 2) ke stazeni 2

Oznámení škody/újmy na majetku/z odpovědnosti - vyplňuje škola

Přehled bolesti - vyplňuje lékař 

 

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola