Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - Bezpečnostně právní činnost - Ochrana osob a majetku: ke stažení 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - Veřejnosprávní činnost: ke stažení 

© 2019 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola