Součástí ŠVP oboru BPČ je povinný kurz „PRVNÍ POMOCI“. Žáci absolvují kurz, který je externě organizován Českým červeným křížem. Jeho náplní je především zvládání zásad poskytnutí první pomoci v teoretické i praktické rovině.

Absolvování kurzu je jednou z podmínek úspěšného ukončení vzdělávání.   

Vzhledem ke stále přetrvávající pandemické situaci, bude letošní kurz organizován distanční formou (online)

  • VI. ročník – 25. 3. 2021 od 9:00 – 13: 00 hod.
  • III. ročník – 26. 3. 2021 od 9:00 – 13:00 hod.

Odkaz na setkání bude zveřejněn 15 minut před samotným zahájením kurzu na stránkách školy (aktuální informace).  

Účast na kurzu je povinná pro všechny žáky oboru BPČ (III., IV. ročník)!

 

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola