Jmenování zkušební maturitní komise Jaro 2021

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B, 3. DIS:

Mgr. Bc. Jiří Herda

 

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Radka Florianová

 

Předseda maturitní komise 4. PA:

Mgr. Hana Tesařová

 

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Alena Grigová

 

Třídní učitel 4. A, 4. PA:

Mgr. Andrea Nagyová

 

Třídní učitel 4. B:

Mgr. Olga Sedláčková

 

Třídní učitel 3. DIS:

Mgr. Olga Sedláčková

 

Zkoušející, přísedící:

                                   

  • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
  • AJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) - Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
  • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
  • RJ (4. A, 4. PA) - Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
  • PR (4. A, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Michaela Hájková, Mgr. Bc. Brada
  • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Václavová, Bc. Beníšek
  • STV (4. A, 4. B) - Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Laštovka
  • PR, PA (4. PA) - Mgr. Michaela Hájková, Mgr. Bc. Uxová
  • SP, E/Ú (4. PA) - Mgr. Michaela Hájková, Ing. Průcha CSc.

 

Hodnotitel písemných prací z anglického jazyka

Bc. Schinabek

Hodnotitel písemných prací z německého jazyka

Mgr. Žemličková

Hodnotitel písemných prací z českého jazyka a literatury

Mgr. Nagyová

                                   

Hodnotitelé písemných praktických maturitních zkoušek z Právní administrativy a Účetnictví pro 4. PA:

Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

 

Žádost o vykonání nepovinných maturitních zkoušek

ke stazeni 2

Informace k termínům Maturitních zkoušek

blizsi info

                                                           

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola