Od 18.9.2020 je Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena povinnost v budově školy nosit roušky.Připomínáme, že žáci mají mít minimálně dvě roušky s sebou.

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola