10. 9. 2020 - praktická maturitní zkouška ze Speciální tělesné výchovy oborů:

- Bezpečnostně právní činnost

- Bezpečnostní služby

 

17. 9. – 18. 9. 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky oborů:

- Bezpečnostně právní činnost

- Veřejnosprávní činnost

- Bezpečnostní služby

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola