Předseda maturitní komise 4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS:   Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                               Mgr. Alena Grigová

Třídní učitel:                                                             Mgr. Radka Florianová

Zkoušející, přísedící:

                                  

  • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
  • AJ (4. A, 4. PA, 4. B)            Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
  • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)         Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
  • RJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)         Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
  • PR (4. A, 4. B, 3. DIS)          Mgr. Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
  • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS) Mgr. Václavová, PhDr. Vlček
  • STV (4. A, 4. B, 3. DIS)        Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Laštovka
  • PR, PA(4. PA)                     Mgr. Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
  • SP, E/Ú (4. PA)                   Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola