• Při vstupu do budovy je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistujících příznacích virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem (ke stažení na webových stránkách školy).
 • Do budovy není povolen vstup cizím osobám (doprovázející osoba uchazeče o vzdělávání).
 • V budově školy je nutné dodržovat hygienická opatření (nošení roušek v celé budově školy, během celé přítomnosti ve škole využívání desinfekčních prostředků, pohybovat se v určených prostorách školy).

Písemná část přijímací zkoušky:

 • Po příchodu do budovy školy musí každý uchazeč použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat zasedací pořádek (jeden žák v lavici) během obou testů.
 • Žák z rizikových skupin zaujme místo nejdále od dveří, pokud možno u okna.
 • Dodržovat vzdálenost mezi uchazeči – 1.5 m
 • Užití roušky během písemné zkoušky  určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Praktická část přijímací zkoušky – fyzická zdatnost

 • Uchazeči jsou rozděleni do skupin max. po 15 členech, přičemž tato skupina  bude dále rozdělena do 3 podskupin za účelem konání jednotlivých disciplín.
 • V průběhu celé praktické části (fyzická zdatnost), bude dodržován rozestup nejméně 1.5 m.
 • Při plnění konkrétní disciplíny je umožněno žadateli sejmou roušku dle instrukcí pedagoga.
 • Vzhledem k nařízení MŠMT nemohou být využívány šatny a sprchy v budově školy – ve výjimečných případech bude poskytnut oddělený prostor k převlečení.

Další organizační pokyny budou předány při vstupu do budovy školy našimi pedagogy.

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola